Gemeenteraadsverkiezingen: De Nieuwkoper spreekt met D66 Nieuwkoop

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen spreekt De Nieuwkoper met alle politieke partijen die in gemeente Nieuwkoop meedoen aan de verkiezingen. Als eerste spraken wij met Jop van der Pijl, de lijsttrekker van D66 Nieuwkoop, die met zijn 21 jaar de Benjamin van het stel is.

Jop van der Pijl (21) zit sinds drieënhalve jaar in de politiek. Begonnen bij Samen Beter Nieuwkoop is hij sinds een paar maanden lijsttrekker van D66 Nieuwkoop. Hij zet de belangrijkste standpunten van D66 Nieuwkoop op een rij aan de hand van zeven thema’s die wij aan alle politieke partijen voorleggen.

Wonen

“D66 Nieuwkoop vindt het belangrijk dat er meer appartementen worden gebouwd”, noemt Jop van der Pijl het belangrijkste standpunt voor zijn partij wat het thema wonen betreft. “De verhouding eengezins- en meergezinswoningen is behoorlijk scheef. Er is behoefte aan appartementen voor zowel jongeren als senioren, dicht bij de voorzieningen.” D66 ziet hiervoor vooral kansen met de hoogte ingaan. “Wij willen minder de breedte in. De groene omgeving is juist zo mooi, die willen wij niet vol plempen met woningen.” De partij maakt zich hard voor starters. “Jongeren moeten uit huis kunnen gaan. Maar er zijn weinig huizen en de prijzen zijn hoog. Wij willen starters ondersteunen, hun belangen behartigen bij huurdersverenigingen, woningen bij bouwen en geen maatregelen nemen die het voor de senioren makkelijk maken en voor de starter moeilijker. Verander de huur niet van de rijtjes- of eengezinswoningen die ouderen achterlaten als zij naar een appartement verhuizen. Zo betaalt een starter niet direct de hoofdprijs.”

Bereikbaarheid

De lijsttrekker, woonachtig in Zevenhoven, vertelt dat D66 Nieuwkoop het Openbaar Vervoer hoog op haar agenda heeft staan. “Er is een onafhankelijk onderzoek gedaan naar het OV in deze streek. Met drie buslijnen zouden alle kernen in gemeente Nieuwkoop een busverbinding hebben. Wij willen namelijk dat door elke kern een buslijn loopt. Daarvoor moeten de routes worden aangepast.” Het uitgetekende busnetwerk dat Van der Pijl noemt, komt uit het onderzoek ‘Beslissen over Openbaar Vervoer’ van Joseph Evers. “De provincie gaat over de buslijnen. Met het rapport gaan we ons hiervoor inzetten.” D66 Nieuwkoop wil dat er vaart wordt gezet met het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s. “De gemeente moet niet wachten tot mensen een paal aanvragen, zij moet de palen alvast plaatsen. De wachttijd is namelijk lang. Wanneer inwoners graag elektrisch willen gaan rijden, een financieel zware stap, moet het ontbreken van de laadpaal niet de reden zijn dat zij ervan afzien.” Het voorstel van D66 Nieuwkoop is integraal kijken naar waar laadpalen ontbreken. “Daar kun je palen gaan plaatsen. En houd vast extra plekken achter de hand.” Een derde standpunt heeft D66 Nieuwkoop ten aanzien van fietsroutes. D66 ziet meerdere knelpunten voor fietsers. “De rotonde bij MAAS en oversteek bij de Hertog van Beijerenstraat bijvoorbeeld. Wij willen graag dat er integraal naar alle fietsroutes wordt gekeken, in het bijzonder van en naar scholen. Om onze kwetsbare verkeersdeelnemers te beschermen. Landelijk is het aantal kwetsbare verkeersdeelnemers, dat betrokken is bij een ongeval, afgenomen, terwijl het in onze gemeente juist toeneemt.”

Onderwijs

Gemeente Nieuwkoop wordt steeds rijker wat Integrale Kindcentra betreft. In Zevenhoven en Ter Aar zijn IKC’s geopend. Op het programma staan Langeraar, Nieuwveen en Woerdense Verlaat. “In deze centra is enorm veel aanbod samengevoegd. Wij willen dat de IKC’s nog meer de combinaties zoeken met sport en cultuur. De schooldag van kinderen wordt rijker met sport en culturele vormgeving, zoals muziek in de klas en toneelspelen. Dit willen wij realiseren in samenwerking met de plaatselijke sport- en cultuurverenigingen. Een tweede belangrijk standpunt is dat kinderen na hun middelbaar onderwijs naar een vervolgopleiding van keuze kunnen. “Dat er geen OV is, mag niet langer de reden zijn dat jongeren die keuze niet hebben.”

Werken

“We willen ruimte creëren voor duurzaam ondernemen. Gemeente Nieuwkoop ligt centraal, dat is interessant. We moeten groene en duurzame bedrijven die toekomstgericht ondernemen, verleiden om zich in gemeente Nieuwkoop te vestigen. Dit geeft de arbeidsmarkt een boost en biedt de eigen inwoners de garantie dat er voldoende werk voor ze is. Nu en in de toekomst.”

Zorg, welzijn en sport

D66 Nieuwkoop wil een ‘Gezonde kansen voor ieder kind’-pact sluiten. “We gaan doelen opstellen waarmee we voor kinderen de kansen zo groot mogelijk maken. Geen kind verlaat de basisschool met achterstanden. Zij moeten allen toegang hebben tot vrijetijdsbesteding. Er moet meer aandacht zijn voor LHBTI. We willen dat er lesgegeven gaat worden in gezondheid. De neuzen van alle partners dezelfde kant op krijgen en samenwerken. Door een regionale samenwerking kunnen we de kosten in de hand houden, en maken én houden we het leven van ieder kind en jongere goed en gezond. Inmiddels vastgelegd in de ‘Visie Sport en Bewegen in Nieuwkoop’ is een “iets eerlijkere subsidieverdeling voor de sportclubs. D66 vindt het heel belangrijk dat alle sporten op een eerlijke manier worden gemeten. En voor inwoners moeten de financiën niet de drempel zijn om wel of niet te kunnen sporten.” Verbreding van het huidige sportaanbod is hierin ook nodig. “Dat geldt voor iedere sportvereniging. Zij moeten er ook zijn voor iedereen, dus ook voor wie motorisch achterloopt, mensen met een fysieke beperking, G-sport aanbieden. De clubs moeten alle doelgroepen aanspreken.”

Natuur, milieu en klimaat

De gemeenteraad heeft op 16 december bepaald welke stappen zij gaat zetten op weg naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Dit is vastgelegd in de ‘Energietransitie warmte’. “Deze visie voldoet echter niet aan de doelen van Nederland in 2030 en 2050. Wacht niet af. Pak het laaghangende fruit vast aan en ga in de lintbebouwing aan de slag om woningen vast aardgasvrij te maken. De meerderheid van de gemeenteraad wil geen collectieve aanpak. Maar wij hebben een opgave. We moeten inwoners, liever vandaag dan morgen, gaan informeren en faciliteren om aardgasvrij te worden.”

LEES OOK: D66 stemt tegen voorstel Energietransitie warmte: “Wijkt af van nationale klimaatdoelen”

Als groene partij wil D66 Nieuwkoop dat er meer ruimte komt voor de natuur. “We willen drieduizend bomen extra planten om de omgeving te vergroenen. Investeer in een groot groen park waar de inwoners kunnen recreëren. Zorg voor een wandelrondje rond iedere kern; ga ook van de weg af, het weiland in. Gemeente Nieuwkoop heeft prachtige gebieden, maar deze liggen erg verspreid. Voor bepaalde kernen zijn de groengebieden te ver weg. Leg veel meer groenstroken en tiny forests aan, plant overal bomen. Begin gerust in mijn voortuin, de weilanden tussen Zevenhoven en Noordeinde.” D66 Nieuwkoop ziet goede kansen in het versterken van de samenwerking met ‘Ontdek Nieuwkoop’. “Samen met deze club kunnen wij recreatieve initiatieven extra stimuleren. Gemeente Nieuwkoop meer op de kaart zetten.” Verder wil D66 zich inzetten voor de gasten van caravanpark De Visotter in Woerdense Verlaat die het park eind 2021 moesten verlaten. Op de plek van het chaletpark komt een regulier vakantiepark met vakantiebungalows. “Wij willen meedenken over een nieuwe locatie.”

Kunst en cultuur

De lidmaatschappen voor sommige kunst- en cultuurverenigingen zijn kostbaar. “Wij vinden dat alle toneel-, muziek- en cultuurclubs voor iedereen bereikbaar moeten zijn. We moeten de weg vrijmaken, het aantrekkelijker maken voor verenigingen om te starten en zich te vestigen in gemeente Nieuwkoop. Het moet eenvoudiger worden om subsidie aan te vragen en de weg te vinden naar de gemeente. Er moet veel meer verbinding komen tussen de verenigingen.

En ook

D66 Nieuwkoop wil tenslotte permanent met de inwoners gaan praten. “Hiervoor hebben wij de ‘Nieuwkoopse Buurtonderzoeker’ bedacht. Of zoals ik het noem, Participraten.” “En we willen investeren in de uitstraling van de omgeving. We willen de gemeente nog mooier maken. Wat extra aandacht voor de bruggen, de straatlantaarns en de wegen. Het kan allemaal nog mooier.”


Nieuws over D66 Nieuwkoop