D66 kamerlid Raoul Boucke in gesprek met inwonersorganisaties over de overlast van Schiphol. ©Bianca de Lange

“Om de aarde beter achter te laten, is krimp van Schiphol de enige manier.” Duidelijke woorden van de woordvoerder van Vereniging Vlieghinder Nieuwkoop tijdens het bezoek van D66 kamerlid Raoul Boucke vanmiddag aan het gemeentehuis in Nieuwveen. Boucke ging in gesprek met verschillende inwonersorganisaties.

Annette Pietersen, gemeenteraadslid voor D66, verwelkomt Raoul Boucke en legt uit dat D66 zich sinds 2018 steeds meer bezighoudt met de overlast rondom Schiphol. Toen in 2019 de Kaagbaan dicht was, werd steeds meer overlast ervaren door de inwoners van onder andere de gemeente Nieuwkoop.

De woordvoerder van Vereniging  Vlieghinder Nieuwkoop pleit voor de krimp van Schiphol door geen nachtvluchten meer toe te staan. Zij legt uit dat de afgelopen twintig jaar de vluchten van en naar Schiphol zijn verdubbeld. “Het gaat hier voor een groot deel om overstappers. De Aalsmeerbaan heeft de grootste groei doorgemaakt. Om de aarde beter achter te laten, is krimp de enige manier.”

Eén van de inwoners van gemeente Nieuwkoop heeft een logboek bijgehouden, waaruit blijkt dat ze regelmatig wakker wordt van de overlast. Een andere inwoner geeft aan dat hij en zijn vrouw Schiphol-vluchtelingen worden; zij willen door de overlast vertrekken uit de gemeente Nieuwkoop.

Meldingen

Boucke vraagt zich af of de inwoners ook melding maken van deze hinder en of daar iets mee wordt gedaan. Er is een systeem om meldingen te maken, maar de inwoners hebben niet het idee dat de meldingen worden opgepakt. “Er wordt begrip getoond en de signalen worden gesignaleerd, maar vervolgens wordt geen actie ondernomen.”

Dataverzameling

Er bestaat een groot wantrouwen over de dataverzameling, waardoor het laten uitvoeren van een onafhankelijke meting als belangrijkste actiepunt wordt meegegeven aan Boucke. Zo is de huidige data verouderd en blijkt uit eigen onderzoek dat vijf procent van de vluchten via een alternatieve route vliegen. Een woordvoerder van de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem beaamt dit: “Ik heb sinds 2014 meerdere meetpalen in Leimuiden staan die hele andere data geven dan de data die wordt gepubliceerd.”

De algehele mening in de zaal is dat de cijfers van Schiphol niet goed worden geanalyseerd en dat niet alleen moet worden gekeken naar het aantal personen dat wordt gehinderd. De overlast is breder dan alleen personen. “Vervuiling via fijnstof en CO2 en de impact op de natuur moet ook worden meegewogen.”

Wantrouwen in de overheid

Boucke maakt uit het gesprek op dat er vooral veel wantrouwen in de overheid lijkt te zijn. Hij vindt het belangrijk dat de overheid haar burgers beschermt en dat bewonersparticipaties serieus worden genomen. “Ik ben van mening dat luchtvaartmaatschappijen ook treintickets moeten gaan verkopen en dat de prijs van vliegtickets verder omhoog moet.”

Aan het eind van het interessante bezoek dankt Annette Pietersen iedereen voor zijn aanwezigheid. Zij benadrukt dat de aanwezigen veelal worden neergezet als onredelijke, boze mensen die Schiphol weg willen hebben en dat zij de achterliggende materie niet begrijpen. “Dit is onjuist; wij zijn alleen tegen de (gezondheids-)overlast van Schiphol op de inwoners van de gemeenten en de natuur.”