Het is nog niet gelukt een kandidaat te vinden om de Dagwinkel in Zevenhoven over te nemen van de gebroeders Janmaat.  De dorpsraad inventariseert nu hoeveel hulp er beschikbaar is.

Dorpsraad Zevenhoven is al maanden bezig om deze sluiting te voorkomen en heeft al veel moeite gestoken in het vinden van een passende oplossing. Er is met een aantal kandidaat ondernemers gesproken maar om verschillende redenen (o.a. gezondheid, reisafstand etc.) zijn zij afgehaakt. De winkel volledig laten bemensen door Ipse de Bruggen of Rijnvicus is ook geen haalbare kaart gebleken. 

Coöperatie

Daarom richt de dorpsraad nu een dorpscoöperatie op waarmee zij de winkel een doorstart wil geven. Tijdens een informatie avond op 28 juni, waar zo’n 120 inwoners aanwezig. Het is wel duidelijk dat er veel mensen zijn die willen helpen. Zowel met vrijwilligerswerk als met het bijeen brengen van het benodigde startkapitaal. Maar daarvoor is ook de gemeente Nieuwkoop nodig. 

Voor de winkel is een winkelier nodig die in dienst komt van de coöperatie. Daarnaast zal er veel inzet nodig zijn van vrijwilligers op allerlei vlakken. Dat kan voor de dagelijkse personele bezetting of bijvoorbeeld technische aanpassingen in de winkel.

De wil om er iets van te maken blijkt wel uit de hoge opkomst bij de informatie De dorpsraad bekijkt alle financiële mogelijkheden om de begroting rond te krijgen. Denk daarbij aan lidmaatschap in diverse categorieën, vrijwillige bijdragen, eventuele subsidies van overheid  en of gemeente. 

Aanmelden/reageren

De dorpsraad vraagt aan iedereen die de winkels aan de Albrechtshof in Zevenhoven een warm hart toedraagt om te reageren. “Maak zo snel mogelijk kenbaar wat je zou willen/kunnen doen”. Elke functie of vaardigheid is welkom. 

Kijk op de website www.dorpsraadzevenhoven.nl  of stuur een mailtje aan  info@dorpsraadzevenhoven.nl