In de afgelopen jaren hebben we kennisgemaakt met de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatverandering gaat gepaard met extreem weer, periodes van hitte en droogte, stormen en wateroverlast. Wetenschappers maken zich steeds meer zorgen over het vermogen van mens en natuur om aan te passen. Gelukkig is het nog niet te laat om in actie te komen.

Om in actie te komen, moeten we het probleem wel recht in de ogen durven kijken. Échte keuzes maken. Nederland kan dat. Nieuwkoop kan dat. Met aandacht voor duurzaam wonen, klimaatvriendelijke mobiliteit en het toegroeien naar een groene economie.

Duurzaam wonen

Woningen die nu gebouwd worden, staan er voor tientallen jaren. Het is daarom slim om woningen nu al te ontwerpen op de eisen van straks. Energieneutrale  woningen in energieneutrale wijken. Inwoners profiteren daar meteen van met een lage energierekening. Bestaande woningen moeten ook verduurzaamd worden. Elke inwoner krijgt toegang tot deskundig en onpartijdig advies in energiewinkels. Met woningcorporaties maken we afspraken over verduurzaming van huurwoningen. De energierekening van de toekomst moet voor iedereen betaalbaar zijn.

Klimaatvriendelijke mobiliteit

De CO2-uitstoot van mobiliteit is groot. Klimaatvriendelijke mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Meer (elektrisch) fietsen over veilige  fietspaden en beter OV staan hoog op het politieke wensenlijstje van D66 Nieuwkoop. Het is ook belangrijk om snel een uitgebreide laadinfrastructuur te realiseren voor elektrische auto’s. Zekerheid over toegang tot een laadpaal is belangrijk om mensen over de streep te trekken om hun benzineauto in te ruilen voor een elektrisch model.

Groene economie

Nieuwkoop heeft een sterke transport- en bouwsector, maakindustrie en agrarische bedrijven. Dit zijn sectoren die met groen en circulair ondernemerschap een koploperpositie kunnen pakken. D66 Nieuwkoop wil een sterk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruitkijken. Duurzame bedrijven zijn sterke bedrijven met blijvende werkgelegenheid.

Nieuwe energie

Het realiseren van nieuwe energiebronnen is een lastig vraagstuk. Toch moeten we stappen zetten om de gaswinning in Groningen af te bouwen zonder volledig afhankelijk te worden van Russisch gas. Het zou fijn zijn als elders in Nederland zo veel ruimte is voor energieopwekking dat wij ons landschap kunnen ontzien, maar we moeten realistisch blijven: Klimaatverandering stopt niet bij de gemeentegrens.

Lijsttrekker Jop van der Pijl: “Als we energie willen blijven gebruiken, moeten we ook energie opwekken. Het is daarbij belangrijk dat we slimme keuzes maken. Hoe meer we gebruik en opwek combineren in energieneutrale wijken en hoe slimmer we de energiemix maken, hoe betaalbaarder de energietransitie voor ons allemaal wordt. Keuzes maken we natuurlijk samen”.