Iedereen verdient dezelfde kansen op gezondheid en geluk. Hoe staat het ervoor met de kansen van inwoners van onze gemeente?

Inwoners van de gemeente Nieuwkoop scoren vaak goed in onderzoeken. We zijn blij met onze woonomgeving, we zijn redelijk gezond en hebben gemiddeld een acceptabel inkomen. Wat D66 Nieuwkoop betreft zijn die mooie scores geen reden om achterover te leunen. Er blijft aandacht nodig voor goed onderwijs, effectieve zorg en voor acceptatie van verschillen tussen mensen.

Goed onderwijs voor iedereen

Met de afronding van de bouw van de nieuwe basisscholen hebben we in onze gemeente ultramoderne gebouwen waarmee we weer jaren vooruit kunnen. De aandacht kan weer naar de inhoud van het onderwijs. Jonge lijsttrekker Jop van der Pijl (21) stelt dat er nog aandachtspunten zijn: “Er zijn nog steeds kinderen die vastlopen in het onderwijs. Dat is ernstig, omdat een ongelukkige schooltijd levenslange littekens oplevert. Ieder kind in onze gemeente verdient goed onderwijs met de aandacht die het nodig heeft, zodat het zijn talenten kan ontwikkelen”.

D66 Nieuwkoop komt daarom met het initiatief van een ‘rijke schooldag’. Met een rijke schooldag kan ieder kind zijn of haar talenten ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en muziek en daarmee het beste en het mooiste uit zichzelf halen. Daar willen we met scholen, kinderopvang en verenigingen stevig aan samenwerken.

Effectieve zorg

Nieuwkoop geeft, net als andere gemeenten, steeds meer geld uit aan jeugdhulp en zorg. D66 Nieuwkoop vindt dat het college in de afgelopen jaren met het sturen op budgetten en inkoop op het verkeerde spoor zat. Annette Pietersen, met brede ervaring op het gebied van landelijk zorgbeleid, stelt: “Er zijn nog steeds signalen dat kinderen telkens opnieuw hun verhaal moeten vertellen, zonder dat ze daar iets mee opschieten. Ook ouderen en mantelzorgers vinden niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Wij willen in de komende jaren sturen op kwaliteit. Doen wat echt werkt. Goedbedoelde, maar niet effectieve zorg, daar moeten we mee stoppen.”

Iedereen mag meedoen

Een derde aandachtspunt van D66 Nieuwkoop voor komende jaren is discriminatie en uitsluiting. D66 Nieuwkoop wil hiervoor meer erkenning en aandacht in de lokale politiek. Kandidaat raadslid Marcel Touw: “Wij willen écht actie op dit vlak. We willen naar concrete afspraken met het onderwijs en lokale ondernemers. Zo maken wij samen een einde aan stage-discriminatie”. Marcel Touw wil zich daarnaast inzetten voor de arbeidsmigranten in onze gemeente: “Vanuit mijn functie als veiligheid- en kwaliteitsmanager heb ik dagelijks te maken met arbeidsmigranten. Het zijn gedreven vakmensen die we hard nodig hebben om onze huizen te bouwen en onze economie draaiende te houden. Eerlijke en gelijke behandeling is daarom ook niet meer dan fatsoenlijk”.

Werken aan eerlijke kansen voor iedereen vraagt om goed onderwijs, effectieve zorg en om onderlinge solidariteit. Met samenwerking kunnen we het leven mooier maken.