Gemeenteraadsverkiezingen: De Nieuwkoper in gesprek met SGP-ChristenUnie Nieuwkoop

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen spreekt De Nieuwkoper met alle politieke partijen die in gemeente Nieuwkoop meedoen aan de verkiezingen. Als vijfde spraken wij met Gerrit Splinter (66), lijsttrekker van SGP-ChristenUnie Nieuwkoop.

Gerrit Splinter (66) hoorde de noodkreet van de SGP om een lijsttrekker. “Ik vond het veel te belangrijk dat er een lijsttrekker kwam, daarom besloot ik het te doen.”

Splinter, geboren en getogen in Zevenhoven, erkent dat hij eigenlijk niet wist waar de Nieuwkoopse politiek over ging. “Ik ben raadsvergaderingen gaan volgen en merkte dat ik steeds enthousiaster werd. Daarnaast heb ik nu ook gewoon de tijd. Ik heb altijd gezegd, ‘als ik minder werk, wil ik mijn tijd gaan inzetten voor de gemeenschap’. Drie jaar geleden besloot ik bestuurder van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop te worden. Sinds kort ben ik fractie-assistent voor SGP-ChristenUnie in Nieuwkoop en nu dus lijsttrekker.”

Splinter zet de belangrijkste standpunten van zijn partij op een rij aan de hand van zeven thema’s.

Wonen

SGP-ChristenUnie wil dat er gebouwd wordt voor specifieke doelgroepen. “De vrije markt is al vergeven, de sociale woningbouw is enorm ingekrompen, deze moet snel worden aangevuld”, begint Splinter. “Er is niets voor iemand die wil beginnen. Er moet echt gericht gebouwd worden voor starters en ouderen. Voor de ouderen die dit willen, zien wij graag hofjes komen. De gemeente moet dit gaan faciliteren. En voor onder andere starters zien wij veel in het invoeren van erfpacht. Dan verkoop je de grond niet, maak je dus geen verlies op de grondexploitatie, houd je het overzicht én heb je iets te bieden voor starters.”

Ook sociale projectontwikkeling in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wil SGP-ChristenUnie stimuleren. “Daarmee houd je het wij-gevoel in de dorpen.”

“En wij zien graag dat de woningcorporaties in de gemeente Nieuwkoop – Woondiensten Aarwoude en Woningstichting Nieuwkoop – loskomen van Vestia. Op die manier vallen alle sociale huurwoningen onder de Nieuwkoopse corporaties.”

Bereikbaarheid

“Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor bedrijven, scholieren en recreanten. Aan de andere kant, hoe beter je de wegen en verbindingen maakt, hoe meer er door de dorpen heen komt. Het water stroomt naar het laagste punt. Het behouden van een goede bereikbaarheid is belangrijk, maar we moeten voorkomen dat de wegen overvol raken. Een rondweg zou prettig zijn, maar daaraan zitten veel haken en ogen. Daarbij heb je nu eenmaal veel verkeer in de dorpen, want in een gemeente als Nieuwkoop heb je een auto nodig.”

SGP-ChristenUnie vindt dat de busverbinding in Nieuwkoop niet minder mag worden en behouden moet blijven. “Wij streven ernaar om het te optimaliseren, uitbreiden zou leuk zijn. Echter, nu krimpen ze de verbinding in, dat breid je niet zomaar weer uit. Dat moeten we in de gaten houden.”

Er is veel vrachtverkeer naar de bedrijven. “Dat is ontstaan door de evolutionaire groei. Zeker Noorden is een ramp qua verkeer. Een rondweg vanaf de Enschedeweg achter Noorden langs zou een oplossing zijn, maar daarvoor moet je door een natuurgebied heen. Dat ga je dus nooit winnen. Je moet alternatieven zoeken. Vrachtverkeer zou je moeten weren op de kleinere wegen en in de dorpen. Tunnels zouden een oplossing zijn, daar kun je bovenop bouwen en je kunt er jaren mee vooruit. Maar hier hangt een prijskaartje aan. Sowieso moeten we voor de bedrijven kijken wat de meest efficiënte oplossing is. En we moeten goed naar hen luisteren.”

SGP-ChristenUnie wil de fietspaden die er zijn, veiliger maken. “Wij zetten in op belijning en op kattenogen voor de oriëntatie. Dit willen wij op elk fietspad in de gemeente. Een los fietspad naast de Zevenhovenseweg is een gelopen race, maar het blijft een grote wens om het daar veiliger te maken.”

Onderwijs

Wat betreft de basisscholen moet iedere kern zijn huidige status behouden, zegt Splinter namens zijn partij. “De scholen die er zijn, moet je behouden.”

Ook vindt SGP-ChristenUnie dat de gemeente passend onderwijs moet faciliteren. “Je zit verder weg van de plaatsen waar dit mogelijk is, daar moet je als gemeente dus voldoende in ondersteunen.”

De partij vindt dat basisschoolkinderen meer gestimuleerd moeten worden om voor vakonderwijs te kiezen. “In Nieuwkoop hebben we een pareltje; het TechniekHuis. Maak gebruik van dit prachtige initiatief. Plan in de jaaragenda dat groep 5 en 6 één keer per jaar een bezoek brengt aan het TechniekHuis.En laat ook de scholieren van het Ashram College kennismaken met techniek. In Nieuwkoop zijn volop technische stageplaatsen. De vrijwilligers van het TechniekHuis zijn deskundig en kunnen de kinderen veel leren. Zorg dat het TechniekHuis bestempeld wordt als ‘onderwijs’.”

Het VON organiseert jaarlijks een Open Bedrijvendag. “Wij geloven dat we acties moeten ondernemen om jongeren te interesseren voor vakonderwijs. En je hebt de mensen, waarom zou je hiervan niet meer gebruik maken? Het sluit aan bij de vraag van ondernemers om werknemers. Verkoop dit aan de scholen.”

Werken

Ook in dit thema benadrukt Splinter het belang van het TechniekHuis. “Je kunt hier technische mensen bijscholen. Maar je kunt er ook mensen die geen werk hebben een vak leren, zodat je ze weer aan het werk krijgt.”

Geld voor bijscholing is via verschillende manieren te krijgen. “Besteed dit goed en begeleid dit. Je kunt het wel bij ondernemers neerleggen, maar die hebben het druk. Zeker voor het inwerken van nieuwe mensen. Dit vraagt veel aandacht en tijd. Stel een vaste begeleider, een arbeidsdeskundige, bij de gemeente aan. En zoek professionals die het inwerken van nieuwe werknemers op zich nemen. Zeker bij werknemers die meer tijd en aandacht vragen. Dit kost geld, maar je hebt toch liever iemand aan het werk dan in de WW?”

SGP-ChristenUnie wil dat er meer geluisterd wordt naar de ondernemersverenigingen. “Een goede eerste stap is het Ondernemersfonds, deze vervangt op den duur de BIZ. Hoe kunnen we, het geld dat hieruit vrijkomt, het beste besteden? De gemeente moet hiervoor in gesprek blijven met de ondernemersverenigingen. Met dat fonds kunnen we gemeentebreed iets doen, ook dingen die voorheen niet mogelijk waren. De gemeente is verdeeld in meerdere trekkingsgebieden (industrieterreinen en winkelgebieden). Onze wens is een Parkmanager voor het hele gebied.”

SGP-ChristenUnie wil dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om binnen de eigen contouren uit te kunnen breiden. “Verzoeken hiervoor worden nu afgekapt. Kijk wat je kunt doen. Waarom mag je niet uitbreiden op je eigen grond? Ga in gesprek met de ondernemer en kom met goede argumenten. En zorg dat, wanneer je bedrijven wilt centraliseren op industrieterreinen, dat de kosten voor het nieuwe onderkomen voor een ondernemer die vanaf een buitengebied komt, niet zo veel hoger zijn.”                     

Zorg, welzijn en sport

“Gemeentebreed zeggen wij dat de zorg niet mag ophouden als het geld op is. Je kunt de mensen niet laten zitten.”

SGP-ChristenUnie vindt voor het welzijn van de mensen het behouden en ondersteunen van verenigingen en dorpsraden belangrijk. “Verbinden en vertrouwen is ons motto. Geef verenigingen en dorpsraden het vertrouwen. Initiatieven als dit dragen enorm bij aan het wij-gevoel. In dorpsraden zitten mensen uit zo’n gebied die het beste met hun gebied voor hebben. Die moet je serieus nemen, dat zijn de pareltjes van de gemeenschap. Zij kunnen op lokaal niveau het verschil maken. Als ik dan hoor dat ze al acht jaar dezelfde toelage krijgen en de hoogte hiervan verneem, dan zeg ik, ‘Verdubbel dat direct’. Hiermee spreek je je waardering uit. En vind het wiel niet steeds opnieuw uit. Wanneer in het ene gebied iets werkt, bekijk dan of je dit kunt kopiëren naar een soortgelijk gebied.”

Sporten wordt ook door SGP-ChristenUnie gestimuleerd. “Maar ga verstandig om met het uitgeven van het geld. Bekijk goed wat sporten, in evenredigheid, mogen kosten. Zorg dat het te veel uitgeven aan sporten de gemeentelijke heffingen niet onnodig verhogen. Ondersteun sportorganisaties en -verenigingen met beleid. Ik zou graag een formule opstellen die eerlijk uitrekent wat een sport kost. Wat zijn de exacte kosten – een basisbedrag – gedeeld door het ledenaantal. Dit kun je ook bij de verenigingen zelf houden; hoeveel geld heb je nodig? Maar dit moet niet ongebreideld zijn. We moeten de vinger aan de pols houden en zorgen dat de kosten in evenwicht zijn.”

Natuur, milieu en klimaat

“SGP-ChristenUnie gelooft dat de natuur niet ontstaan is, maar is geschapen door God. Met de schepping moet je verantwoord omgaan. Je moet het beheren als een rentmeester. Zorg dat je het in goede staat houdt en teruggeeft. Natuurlijk, wat je nodig hebt, heb je nodig en mag je nemen. Maar de uitstoot en de belasting van het milieu, dat moet je tegengaan en daar waar het uit de hand gelopen is, moet je corrigeren.”

Wat het klimaat betreft, wil SGP-CU niet vooraan de stoet lopen. “We moeten de klimaatdoelen halen. Maar volledig van het gas af is een schier onmogelijke klus. Kijk liever naar een hybrideoplossing. Daarvan heeft iemand ook zijn voordeel, terwijl je nu hoge kosten maakt om van het gas af te gaan. Zorg dat je draagvlak krijgt voor een hybrideoplossing. Zet in op besparen, het gaat om het resultaat. Zonnepanelen op het dak zijn goed, zeker zon-op-dak stimuleren wij, maar wat zon betreft, zit je met piekmomenten. Wil je de opgewekte stroom van de zomer bewaren voor de winter, dan heb je mega-accu’s nodig. Daarbij is de aanschaf alleen aantrekkelijk, omdat je er subsidie voor ontvangt. Zonnepanelen op zich zijn niet rendabel, evenals windmolens. Zonnevelden willen wij absoluut niet. Daarvoor moet je geen kostbare natuurgrond gaan gebruiken. Wij zien veel meer in biogasinstallaties. Die geven 24/7 stroom, voldoen daarbij dus aan de vraag. Dat is ook een oplossing.”

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zorgt voor verbinding, vindt ook SGP-CU. ”En verbinding is saamhorigheid, dat geeft een wij-gevoel. Dat willen wij dus aanmoedigen. Cultuur moet je in stand houden en overdragen op de komende generaties. Het vertelt waar wij vandaan komen. Wat er is moeten we behouden en waar nodig, ondersteunen. Geef de verenigingen en prominente rol, geef ze de ruimte. Wanneer het een particulier initiatief betreft, is het aan henzelf om dit te onderhouden.”

Tot slot

Gerrit Splinter eindigt met te zeggen dat mensen gehoord moeten worden. “De gemeente belooft antwoord te geven wanneer mensen met ideeën komen. Maar zij verzaakt hierin nog veel te vaak. Zeg dan ‘Nee’, houd ze niet aan het lijntje. Of geef aan dat je later reageert. Laat de mensen in hun waarde. Bedenk hoe je zelf behandeld wilt worden. Door niet te reageren, los je niets op.”


Nieuws over SGP-ChristenUnie Nieuwkoop