SGP-ChristenUnie Nieuwkoop spreekt zich uit tegen zonnevelden in open groene ruimtes in gemeente Nieuwkoop.

“Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de aarde, maar willen in een realistisch tempo ruimte maken voor schone energie”, aldus de Nieuwkoopse politieke partij. “We zetten ons in om steeds meer grote lege daken van gebouwen en woningen te vullen met zonnepanelen. Wij zijn pertinent tegen het aanleggen van zonnevelden in ons mooie, open landschap. Zeker zolang meer voor de hand liggende locaties nog niet volledig zijn benut en de mogelijkheden van nieuwe innovaties die het landschap minder aantasten op het gebied van duurzame energieopwekking niet voldoende verkend zijn.”

https://nieuwkoop.christenunie.nl