In de gemeente Nieuwkoop worden de verzamelcontainers voor het aanbieden van restafval en GFT+E in mei 2023 voorzien van een nieuwe paslezer. Inwoners die gebruik maken van een verzamelcontainer met paslezer ontvangen voorafgaand aan de werkzaamheden een brief van Cyclus met een nieuwe milieupas. 

De nieuwe milieupas werkt vanaf het moment dat de nieuwe paslezer is geïnstalleerd. De oude pas werkt vanaf dat moment niet meer en kan de inwoner weggooien bij het restafval. Het vervangen van de paslezer staat gepland in mei 2023. De precieze datum is nog niet bekend. 

De werkzaamheden 

De werkzaamheden duren hooguit enkele uren. Tijdens de werkzaamheden kunnen inwoners terecht bij een andere verzamelcontainer in de buurt. Inwoners kunnen aan de kleur van de paslezer herkennen of de werkzaamheden zijn afgerond. De oude paslezer is geel van kleur. De nieuwe paslezer is groen van kleur. 

Toekomst bestendig systeem 

De reden voor deze wijziging is het verouderde systeem van de paslezer waar gebruik van werd gemaakt. Dit systeem werkte op een 2G netwerk. Het 2G netwerk wordt binnen afzienbare tijd niet meer ondersteund. Dit netwerk is wel van belang om het aantal ledigingen te registreren. Het nieuwe systeem is geschikt voor 4G en 5G en is daarmee weer toekomstbestendig. De nieuwe paslezer heeft tevens een duurzamer karakter doordat het op zonne-energie werkt. 

Meer informatie 

De werkwijze van het aanbieden van het afval en de afvalstoffenheffing wijzigt hierdoor niet. Staat de container in storing? Dan kunnen inwoners een melding doen via www.cyclusnv.nl/meldingsformulier. 

Voor vragen over afval scheiden, de aanbiedregels, de milieustraat of milieupas kunnen inwoners tijdens kantooruren bellen met de klantenservice van Cyclus via 0182-547500 of kijken in de digitale afvalkalender op www.cyclusnv.nl/afvalkalender.