In Nieuwkoop gaat er veel goed. We zijn financieel een gezonde gemeente, vrijwilligers zijn overal actief, er wordt geïnvesteerd in diverse woonkernen. Tegelijk zijn er zorgen.

Graag vertellen wij, SGP-ChristenUnie Nieuwkoop over onze plannen voor Nieuwkoop.

Uitdagingen

Er is de afgelopen jaren te weinig gebouwd om in de woonbehoefte van onze inwoners te voorzien. De coronapandemie en aanpak trekt diepe sporen in onze samenleving. Zeker jongeren, ouderen én ondernemers hebben het zwaar. De lokale belastingen stijgen elk jaar. De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit.

Hoop

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, betaalbare woningbouw, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met de aarde.

Zorg voor iedereen

Wij willen een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. Zorg zo dicht mogelijk bij onze inwoners organiseren én optimale keuzevrijheid, zodat u hulp kunt kiezen die bij u past. U moet op zorg kunnen blijven rekenen als het geld vanuit de landelijke overheid op is.

Ruimte voor ondernemers

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie en voor de leefbaarheid. Zij moeten hun bedrijf op de bestaande locatie kunnen uitbreiden. We hebben met het TechniekHuis een pareltje in huis. Dit willen we maximaal ondersteunen, zodat jongeren als vakmensen kunnen worden opgeleid.

Geen zonnevelden in onze groene open ruimtes

Wij willen zorgvuldig omgaan met de aarde, maar dienen in een realistisch tempo ruimte te maken voor schone energie. We zetten in op zon op daken. Wij zijn tegen het aanleggen van zonnevelden in ons mooie open landschap.

Lagere belastingen

De afgelopen jaren heeft de SGP-ChristenUnie meerdere keren gepleit voor meer grip op lokale belastingen. Dat is niet eenvoudig, maar wel belangrijk in een tijd met gierende inflatie. Het is belangrijk dat we keuzes maken waar we wel en waar we geen geld aan willen uitgeven. Meer verantwoordelijkheid van inwoners en minder regels, minder administratieve lasten en minder bureaucratie vanuit de gemeente.

Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Ons motto: Vertrouwen & Verbinden!