Wethouder Gerben van Duin en Caroline Nolet van WSN bij de ondertekening van de overeenkomst voor de ontwikkeling van Centrumlocatie Nieuwveen. ©Archief – Gemeente Nieuwkoop

Afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de naamgeving van het nieuwe dorpsplein in Nieuwveen. De door de gemeente gekozen naam ‘Weteringplein’ viel niet bij iedereen goed. Inmiddels is toch besloten deze naam te houden.

Een groepje Nieuwveners, onder aanvoering van Ad van Dongen, startte in december een enquête over de naam van het nieuwe dorpsplein bij het nieuwbouwproject aan de Anne Hendrik Kooistrastraat. 230 Mensen vulden de enquête in. “Van hen koos zes procent voor het ‘Weteringplein’ en zestig procent voor Johannesplein,” schreef Ad van Dongen in De Omroeper. ‘ Johannesplein’ is een afgeleide van de Johannes Stichting, een zorginstelling die vroeger actief was in het dorp en waar veel Nieuwveners werkten. Ook de naam ‘Jostiplein’ was in de race, aangezien de Jostiband onlosmakelijk verbonden is met Ipse de Bruggen en veel Nieuwveense bewoners van Ipse in de Jostiband spelen. De Jostiband verwijst ook naar de Johannes Stichting.

“Zienswijze op afstand”

“De besturen van gemeente, woningstichting en dorpsvereniging bleven, ondanks de uitslag van de enquête, op hun vooraf ingenomen standpunt staan,” schrijft Van Dongen verder. “Van deze besturen is vrijwel niemand in Nieuwveen woonachtig (geweest). Dus blijft dat een zienswijze op afstand en niet als bewoner. In een meningsvormende raad van de gemeente zou dit onderwerp toch een discussie waard kunnen zijn?”

Gesprekken met de gemeente zijn er uiteindelijk wel geweest, maar dit heeft niet geleid tot een naamswijziging. Van Dongen is dan ook teleurgesteld in de uitkomst. “Regelmatig worden in de gemeente enquêtes en inspraakrondes gehouden over afval, bestrijding van gladheid, de energietransitie enzovoort. Ons initiatief voor een peiling kreeg wel aandacht, maar geen ondersteuning.”

Toezegging

Hij is wel blij met de toezegging dat er foto’s en/of andere herinneringen aan de Johannes Stichting/Jostiband geplaatst worden op het Weteringplein.

Wij hebben de gemeente om een reactie gevraagd. Zij geeft aan dat de kwestie voor haar is afgesloten.

Bron: De Omroeper


Nieuws over Weteringplein in Nieuwveen

One Comment on “Ondanks protesten blijft naam dorpsplein in Nieuwveen ‘Weteringplein’”

  1. Waarom een enquête voor het plein in Nieuwveen als er niet gekozen wordt voor de meerderheid? Belachelijk!!

Comments are closed.