De huidige situatie van de planlocatie. ©Ruimtelijkeplannen.nl

De gemeenteraad stelde op 24 februari het bestemmingsplan ‘Weteringplein’ vast. In het bestemmingsplan staat hoe het gebied gebruikt mag worden. Het is daarnaast nodig om een vergunning te krijgen om te mogen bouwen. Het bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage.

Woningstichting Nieuwkoop wil samen met de gemeente Nieuwkoop de planlocatie aan de Anne Hendrik Kooistrastraat in het centrum van Nieuwveen ontwikkelen naar woningbouw en een nieuw dorpsplein. Doel is maximaal vijftig sociale huurappartementen te bouwen. Daarnaast wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht, onder ander ten behoeve van de bijbehorende parkeerplaatsen. Met het nieuwe dorpsplein wordt aansluiting gezocht op het bestaande dorpsplein. Veel meer over de plannen vind je via deze link.

Architectenbureau Atelier Dutch werkt aan het ontwerp wat is gebaseerd op de uitkomsten van het participatietraject met de inwoners van Nieuwveen. De architecten kijken onder andere zorgvuldig naar de ‘beeldkwaliteit’, zoals materiaalgebruik, dakvormen en balkons. Zodra het ontwerp definitief is, start het traject voor de Omgevingsvergunning (bouwvergunning) en de selectieprocedure voor een aannemer.

Inrichting buitenruimte

“Bij de inrichting van de buitenruimte kijken we naar gebruik van materialen, de inrichting van het nieuwe dorpsplein en hoe de oude plataan het beste tot zijn recht komt,” staat op de website van de gemeente. De hoofdtoegang voor de nieuwe woningen komt bij de huidige ingang van Ipse de Bruggen, De Viergang. “Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, passen we De Viergang hiervoor aan.”

©Ruimtelijkeplannen.nl
Naamgeving

WSN en de gemeente hebben gekozen voor de naam ‘Weteringplein’. Een groepje inwoners uit Nieuwveen heeft een andere naam voorgesteld. De gemeente komt hierop terug, ook De Nieuwkoper heeft hierover vragen gesteld.

Woonruimteverdeling

Om in aanmerking te komen voor een woning in dit nieuwbouwproject is een inschrijving bij www.hureninhollandrijnland.nl een eis. Wees er snel bij. Naar verwachting start het adverteren in het najaar van 2022. Bij verhuring geldt het huurprijspeil van het jaar van oplevering, naar verwachting 2024.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Weteringplein’ is tot en met woensdag 18 mei in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannaam ‘Weteringplein’) en in het Klant Contact Centrum, in het gemeentehuis op het Teylersplein 1 in Nieuwveen. 

Niet eens met het bestemmingsplan? Tot en met 18 mei kun je hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en Herstelwet is op het bestemmingsplan van toepassing. Als je de uitspraak op het beroep niet kunt afwachten, kun je een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Het spoedeisende belang moet hierbij onderbouwd worden.

Planning

Als er geen beroep wordt ingediend tegen het bestemmingsplan verwacht de gemeente in september 2022 te kunnen starten met de werkzaamheden.