Afgelopen woensdag was het weer tijd voor de jaarlijkse lintjesregen op 26 april. Dit jaar zijn er vijf Koninklijke Onderscheidingen tot benoeming tot Lid in de Orde-Nassau door burgemeester Robbert-Jan van Duijn opgespeld.

De vijf onderscheiden personen zijn: mevrouw R. Verlooij-Brasker uit Nieuwkoop, mevrouw T. de Jongh-Oosterwijk uit Zevenhoven, de heer J. Tersteeg uit Noorden, mevrouw J. Schenkeveld uit Nieuwveen en mevrouw M.Voortman-van der Laan uit Nieuwveen. Allen hebben zij zich op bijzondere wijze ingezet voor de samenleving, wat resulteerde in deze mooie Koninklijke onderscheidingen.

Mevrouw R. Verlooij-Brasker uit Nieuwkoop

Mevrouw Verlooij-Brasker is een vrijwilliger in hart en nieren en een inspiratie voor velen. Ze is al meer dan 40 jaar wekelijks actief als trainster bij zwemvereniging De Plas en heeft ontelbare zwemmers vooruitgang zien boeken. Daarnaast heeft ze voor de vereniging en het bestuur geruime tijd allerhande hand- en spandiensten verricht en evenementen georganiseerd die ver buiten Nieuwkoop bekend zijn. Ook bij de Stichting Triatlon van Nieuwkoop is mevrouw Verlooij-Brasker bijna 40 jaar actief geweest als bestuurslid. Ze was de drijvende kracht achter het werven van meer dan 300 vrijwilligers en het succesvol organiseren van het (Open) Nederlands Kampioenschap triatlon in Nieuwkoop. Met haar jarenlange inzet, energie en enthousiasme heeft mevrouw Verlooij-Brasker ontelbaar veel mensen geïnspireerd en geholpen om hun sportieve doelen te bereiken.

Mevrouw T. de Jongh-Oosterwijk uit Zevenhoven

Sinds 1987 is mevrouw De Jongh-Oosterwijk actief als penningmeester van de EHBO-vereniging Aalsmeer en betrokken bij het dagelijks bestuur. Daarnaast vervult zij al 10 jaar de functie van penningmeester van de Stichting AED Westeinder in Aalsmeer en Kudelstaart. Mevrouw De Jongh-Oosterwijk heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opleiden van burgers voor reanimatie en het beschikbaar stellen van AED’s. Naast haar inzet voor de gezondheidszorg is mevrouw De Jongh-Oosterwijk al vele jaren actief als vrijwilliger bij de dagopvang voor mensen met dementie. Bij het Zonnehuis in Bovenkerk begeleidt zij uitjes voor dementerende ouderen. Mevrouw De Jongh-Oosterwijk is tevens een actief sporter. Al jaren doet zij mee met de Roparun als hardloper om geld op te halen voor de palliatieve zorg. Tenslotte is mevrouw sinds 2 jaar penningmeester van de Stichting Triatlon Nieuwkoop. Mevrouw De Jongh-Oosterwijk wordt gewaardeerd om haar energieke, enthousiaste en tomeloze inzet als vakvrouw die haar werkzaamheden uiterst serieus neemt.

De heer J. Tersteeg uit Noorden

De heer Tersteeg heeft gedurende zijn werkende leven en als vrijwilliger een indrukwekkende lijst aan verdiensten opgebouwd. Hij heeft meer dan 50 jaar gewerkt als autotechnicus bij diverse bedrijven en heeft zelfs meerdere malen de titel Autotechnicus van het jaar mogen dragen. Hij heeft ook twee keer het Europees Kampioenschap gewonnen van de Fiat-dealers. 

Daarnaast heeft de heer Tersteeg 20 jaar lang lesgegeven op het MBO en was hij actief bij het landelijk APK-platform, waar zijn kennis van onschatbare waarde was voor de autotechniekbranche. Als vrijwilliger was hij drie jaar lang voorzitter bij de Vereniging Automobiel ATC in de regio Den Haag en bij stichting Jeugdwerk Noorden was hij twaalf jaar lang voorzitter en nog steeds is hij daar vrijwilliger. Ook bij de Sint Martinusparochie in Noorden is meneer sinds zijn jonge jaren actief en sinds 2012 is hij bestuurslid van de Pastoraatsgroep. Hier wordt meneer gezien als een onmisbare schakel. Meneer Tersteeg is vanaf 2012 voorzitter en contactpersoon van de VVE Schippersbrug in Noorden hij doet allerlei klussen met betrekking tot het onderhoud van het appartementencomplex. Daarnaast is meneer al 17 jaar mantelzorger voor- en staat hij altijd klaar voor anderen.

Mevrouw J. Schenkeveld uit Nieuwveen

Mevrouw Schenkeveld is al 30 jaar vrijwilliger bij de Hospicegroep Alphen aan den Rijn-Nieuwkoop. Gedurende deze tijd heeft zij vele cliënten en mantelzorgers ondersteund met emotionele en informatieve steun en praktische verzorging van terminale cliënten. Haar rol binnen de Hospicegroep wordt door velen enorm gewaardeerd. Mevrouw Schenkeveld heeft ook jarenlang gewerkt als persoonlijk begeleider wonen op Huize Ursula van Stichting Ipse de Bruggen in Nieuwveen. Na haar pensioen bleef ze betrokken als vrijwilliger bij Huize Ursula. Daarnaast is ze sinds zes jaar vrijwilliger bij bibliotheek Rijn en Venen en leest ze voor aan kinderen met een taalachterstand. Mevrouw Schenkeveld staat bekend als een echte duizendpoot en doet alles met een positieve instelling en veel betrokkenheid.

Mevrouw M. Voortman-van der Laan uit Nieuwveen

Mevrouw Voortman-van der Laan heeft zich haar hele leven met hart en ziel ingezet voor anderen. Als vrijwilliger bij de bejaardensoos Aardam heeft zij meer dan 30 jaar verschillende functies bekleed, waaronder die van penningmeester en voorzitter. Ze ging ook jarenlang mee als begeleider met vakanties van de soos en organiseerde activiteiten in het clubgebouw. Zo was zij activiteitenbegeleider bij de Aarhoeve, waar ze mensen met dementie hielp en wandelde met bewoners. Bij Huize Ursula van Stichting Ipse de Bruggen ging mevrouw lezen, wandelen en zwemmen met cliënten met een verstandelijke beperking. Ze verzorgde wekelijks het bloemwerk voor de Rooms Katholieke kerk in Nieuwveen, bezorgde wekelijks maaltijden van Tafeltje dekje in Ter Aar en was bezoekvrijwilliger bij de Zonnebloem. Daarnaast zat mevrouw Voortman-van der Laan in het bestuur van de toneelvereniging St. Jansclub, was zij 10 jaar lang samen met haar echtgenoot beheerder van camping Ursula en konden diverse mensen in Ter Aar op haar rekenen als mantelzorger voor hen en voor familieleden met handicaps en ziekten.

Wij feliciteren alle vijf gedecoreerden van harte met hun benoeming tot Lid in de Orde-Nassau en bedanken hen voor hun bijzondere en waardevolle bijdrage aan de maatschappij.