Woningstichting Nieuwkoop (WSN) wil dat er voldoende woningen beschikbaar komen voor jongeren met een lager inkomen. Daarom gaat de stichting een aantal woningen aanbieden speciaal voor jongeren. Dit schrijft WSN op haar website.

De woningen worden aangeboden via de website ‘Huren in Holland Rijnland’. De volgorde gaat bepaald worden middels loting. “Dit betekent dat je ook als jongere met een korte inschrijfduur kans maakt op een woning”, zegt WSN. “De huisvestingsverordening geeft ruimte om 10 procent van het woningaanbod via loting aan te bieden.”

Het gaat om zowel (kleine) eengezinswoningen als appartementen zonder lift in de dorpen Nieuwkoop en Noorden. Er worden woningen geadverteerd via loting aan jongeren van 18 tot en met 22 jaar en in de leeftijdscategorie 23 tot en met 34 jaar.

Wie interesse heeft, houd www.hureninhollandrijnland.nl in de gaten. “Wij zijn voor het aanbod afhankelijk van de huuropzeggingen en kunnen dus helaas niet voorspellen hoeveel woningen we middels loting zullen aanbieden”, besluit het WSN haar bericht. 

Bron: www.wst-nieuwkoop.nl