Carlo Verzijl wandelt veel en ruimt tegelijkertijd zwerfafval op. ©HelemaalGroen

Carlo Verzijl (57) woont al 22 jaar in Zevenhoven. Sinds een tijdje ruimt hij al wandelend zwerfvuil op en noteert de opgeschoonde kilometers in de app ‘HelemaalGroen’.

Sinds een aantal jaar werkt Carlo als vrachtwagenchauffeur. Hij houdt van Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW) en loopt momenteel het Rivierenpad tussen Hoek van Holland en Kleef. Zijn partner wandelt mee, evenals een aantal vrienden en familieleden. Op Facebook vond hij via een andere wandelaar informatie over de app ‘HelemaalGroen’. Carlo is de enige van zijn wandelgroep die al wandelend zwerfafval opruimt, want daar ergert hij zich mateloos aan. Af en toe wachten zijn wandelmaatjes even tot hij weer bij hen kan aansluiten, want dat opruimen kost tijd.

Carlo gebruikt een zelfgemaakte ring waar een pedaalemmerzak in past en een grijper. “Ik trap de blikjes altijd plat, zodat ze minder ruimte innemen,” vertelt hij. “Na ongeveer vijf kilometer heb ik een volle zak. Deze doe ik in een gemeentelijke afvalbak en pak vervolgens een schone voor de volgende kilometers.”

Natuurliefhebber

Carlo is een natuurliefhebber en zet zodoende zijn ergernis over het zwerfafval om in tevredenheid. “Onderweg krijg ik best wel eens complimenten. Ooit vergat ik tijdens een lange tocht om de app aan te zetten en dat vond ik echt jammer. Het gebruik werkt een beetje verslavend.”

De app is handig en eenvoudig in gebruik. “Ik vind het leuk om daarop terug te zien waar iemand opgeruimd heeft. Waar iemand opruimt, kleurt de kaart van Nederland groen. Het geeft het gevoel dat ik veel opruimcollega’s heb in het land, ook al ken ik ze niet.”

De HelemaalGroen kaart van gemeente Nieuwkoop

Nieuwkoop valt onder het Hoogheemraadschap Rijnland en deels onder het waterschap Amstel, Gooi, Vecht (AGV). Waterschap AGV, net als alle waterschappen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, is sponsor van ‘HelemaalGroen’ en wil bewustwording omtrent zwerfvuil helpen vergroten en de hoeveelheid plastic die in het water terechtkomt, verminderen.

‘HelemaalGroen’ stimuleert individuele burgers om zwerfafval op te ruimen en maakt hun inzet zichtbaar op een HelemaalGroen kaart (zie app.helemaalgroen.nl). Activeer de app wanneer je begint met een zwerfvuilactie. De afgelegde route wordt als een groen lijntje zichtbaar op de kaart. Na een maand, indien niet ververst, wordt het lijntje oranje, en twee maanden later is het bruin. Na opnieuw lopen van dezelfde route kleurt deze weer groen.

Steeds groener

Door de negenduizend vrijwilligers begint de kaart van Nederland steeds groener te kleuren. Het is stimulerend om de eigen route te kunnen zien, maar ook die van deelnemers uit de rest van het land. In 2021 zijn ruim 220.000 geregistreerde kilometers in Nederland ontdaan van zwerfvuil. Na ruim twee jaar is duidelijk dat dit door Jaap de Boer (gepensioneerd dierenarts uit de Achterhoek) gestarte burgerinitiatief breed wordt gedragen. Het leuke aan het initiatief is dat iedereen kan meedoen; jong, oud, lopend of in een scootmobiel.

De gemeente Nieuwkoop telt zes vrijwilligers bij HelemaalGroen. Dat HelemaalGroen veel potentie heeft, laat de gemeente Berkelland zien met inmiddels 459 deelnemers (meer dan één procent van alle inwoners) en 23.000 opgeschoonde kilometers in 2021.

Meedoen? Kijk op app.helemaalgroen.nl.