VIDEO Oeverzwaluwenkolonie in zandhoop langs Nieuwkoopseweg

In een berg zand op de kruising van de Nieuwkoopseweg en de Achttienkavels in Nieuwkoop is een groep oeverzwaluwen een kolonie begonnen. Het zand mag niet weggehaald worden zolang de zwaluwen er met hun jongen verblijven.

Zwaluwen zijn kleine zangvogels die zich aangepast hebben aan de jacht op insecten in de lucht. Ze hebben lange, spitse vleugels, een grote mondopening, een kleine snavel en korte poten. Zij broeden in zelf gegraven holen in zandige oevers of in kunstig gebouwde nestkommen van modder, plataardig materiaal en speeksel.

De oeverzwaluw is 12 tot 13 centimeter lang en broedt in kolonies in verticale zanderige oevers aan rivieren, meren en zandafgravingen. De oeverzwaluw is aan water gebonden en jaagt vaak in troepen laag boven rivieren en meren op insecten. Hij is een zomergast en overwintert in tropisch West-Afrika. Voorafgaand aan en tijdens de trek slaapt de oeverzwaluw in grote aantallen in rietvelden.

De oeverzwaluw is een van de kleinste zwaluwen. Zijn vlucht is snel en licht en hij vliegt met weinig glijpauzes. Zijn roep is droog raspend als van grof schuurpapier. Bij opwinding, zoals bij nestholen in de kolonie, wordt deze roep rauw in lange reeksen in snel, vaak versnellend tempo. Zijn zang bestaat uit reeksen of zeer gelijkende roepcombinaties.

Bron: ANWB vogelgids