Volgens het jaaroverzicht van het Centraal Justitieel Incassobureau is er vorig jaar in Nieuwkoop voor een bedrag van € 228.136 aan verkeersboetes uitgedeeld. Het betreft hier zowel automobilisten, (brom)fietsers als andere weggebruikers. Bij elkaar opgeteld kregen zij 1055 boetes opgelegd, een gemiddelde van €216 per bon.

Dit aantal is hoger dan in 2022, net zoals het totale boetebedrag. Landelijk heeft het CJIB vorig jaar 8,5 miljoen verkeersboetes uitgeschreven, wat nagenoeg gelijk is aan het aantal vóór corona. Met een totaalbedrag van 835 miljoen betekent dit een stijging van bijna 110 miljoen ten opzichte van 2022.

De meest voorkomende verkeersboete in Nieuwkoop was voor het niet handsfree bellen [129 keer] Rijden zonder verzekering leverde het meeste op voor de schatkist namelijk €46.350,00