Het rekenniveau van de Nieuwkoopse basisschoolleerlingen is de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven. Dit betekent echter wel dat het inmiddels onder het nationale gemiddelde ligt.

Statistieken van de Dienst Uitvoering Onderwijs [DUO] tonen aan dat van de 286 leerlingen die vorig jaar de eindtoets deden er 122 (42,7 procent) het streefniveau bereikten. Dit -niveau omvat het afronden van cijfers, plaatsen van breuken op een getallenlijn en het begrijpen van de relatie tussen breuken en decimale getallen. Landelijk gezien is dit 45,1 procent; het gemiddelde in Zuid-Holland bedraagt 45,4 procent.

Het percentage studenten met goede rekenvaardigheden ligt landelijk nog steeds lager dan vóór de coronapandemie; in 2019 behaalde meer dan 47 procent van alle twaalfjarigen het streefniveau. De Onderwijsinspectie heeft recent alarm geslagen over het lage rekenniveau op middelbare scholen en het lijkt erop dat deze trend zich nu ook op basisscholen voordoet. In meer dan tweehonderd van de 342 Nederlandse gemeenten zijn de rekenvaardigheden van kinderen slechter dan vijf jaar geleden. Om positief te eindigen: Nieuwkoop is één van de weinige gemeenten die zich aan deze neerwaartse spiraal heeft weten te onttrekken.