Het Historisch Genootschap Nieuwkoop e.o. brengt het verleden tot leven en organiseert een unieke expositie in de Loopstal op het terrein van De Zevensprong aan de Noordenseweg. In deze expositie ligt de hele collectie fotoboeken van het voormalige Poldermuseum en het HGN zelf ter inzage.  

Daarnaast is er een verzameling originele ansichtkaarten van Nieuwkoop en Noorden (collectie Jan van de Helder) te bewonderen. Er is een boekenhoek met interessante geschiedkundige boeken om in te snuffelen. Ook worden er dubbele en/of overbodige spullen uit de museumcollectie verkocht. 

Natuurlijk is er een gezellige koffiehoek om even met een boek of een album ‘bij te praten’. Zeker voor de oudere bezoeker een mooie gelegenheid om, samen met kinderen of kleinkinderen, door de geschiedenis van Nieuwkoop te dwalen.  

De expositie van is open van zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober, op zaterdag, zondag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.   

Oktober 2022 is de maand van de geschiedenis. Daarom organiseert het Historisch Genootschap deze laagdrempelig expositie in deze maand.  

Na deze exposities zal de Loopstal worden ingericht ten behoeve van het nieuwe Nieuwkoops Museum en verhuist de VVV ook naar die locatie. Het Historisch Genootschap verhuist dan naar de vrijgekomen VVV-ruimte. Een en ander zal in het voorjaar van 2023 gerealiseerd zijn.  

De expositie valt samen met een activiteit in het kader van het 350-jarige jubileum van het Rampjaar 1672, eveneens in de Loopstal te bezichtigen. De expositie Rampjaar: Van zaterdag 1 oktober t/m zondag 30 oktober, geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur.