Uitleg bepaling hoogte afvalstoffenheffing

afvalstoffenheffing nieuwkoop

De gemeente heeft de afgelopen dagen een aantal telefoontjes gehad met vragen over de afvalstoffenheffing. Op haar website legt zij de gang van zaken daarom nog even uit.

In 2020 hebben alle huishoudens alleen het vastrecht voor 2020 betaald. In de huidige aanslag betalen alle huishoudens de variabele kosten van 2020 en het vastrecht van 2021. 

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: Een vast tarief en een variabel tarief.

Het vaste tarief is voor de inzameling en verwerking van al het afval, behalve het restafval. Het woord zegt het al, dit tarief staat vast. Er is wel onderscheid gemaakt in eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.  Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal keer dat een huishouden haar restafval aanbiedt. Iedere afvalcontainer en afvalpas heeft een chip die de ledigingen registreert.

Het overzicht van de kosten voor de afvalstoffenheffing in gemeente Nieuwkoop in 2019, 2020 en 2021:

  2019  2020  2021 
Vastrecht 

eenpersoons-huishouden

meerpersoons-huishouden 

  

€ 214,92 

€ 303,24 

  

€ 187,88 

€ 266,88 

  

€ 191,28 

€ 271,68 

Variabele kosten per keer 

140 liter restcontainer 

240 liter restcontainer 

Inworp verzamelcontainer 

  

nvt 

nvt 

nvt 

  

€ 4,00 

€ 7,00 

€ 1,50 

  

€ 4,07 

€ 7,13 

€ 1,53 

Restafvalteller 

Met de chip die in elke container en afvalpas zit, wordt dus geregistreerd hoe vaak een container geleegd en een afvalcontainer gebruikt wordt. Benieuwd hoeveel keer jij restafval heeft aangeboden en de momenten waarop je dat gedaan heeft? Ga dan naar via Mijn SVHW, klik op ‘Mijn Aanslagen’ en kijk bij ‘Mijn restafvalteller’. 

Wie een minimuminkomen heeft en geen vermogen, heeft mogelijk recht op kwijtschelding van een deel van de afvalstoffenheffing. Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen, kan kwijtschelding aanvragen bij het SVHW of bellen naar 0186-577222. Vragen over de aanslag. Bel het nummer hiervoor genoemd of bel naar 0800-0200873.

www.nieuwkoop.nl

Lees ook: Nieuw jaar dus een nieuwe afvalkalender


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?