De Fietsersbond heeft in november de top 5 van fietsknelpunten in gemeente Nieuwkoop overhandigd aan wethouder Antoinette Ingwersen.

De top 5 in Nieuwkoop ziet er als volgt uit: Er ontbreekt een fietspad langs de Westkanaalweg ten noorden van Aardammerbrug in Ter Aar. Ook ontbreekt er een fietspad langs de gehele Zevenhovenseweg tussen Ter Aar en Zevenhoven. Op 3 staat een gevaarlijke versmalling van het fietspad langs de Noordenseweg tussen Nieuwkoop en Noorden. De fietsoversteek van de Westkanaalweg bij de Papenbrug bij Papenveer is niet veilig. Op 5 in de top 5 staat de oversteek van de Kennedylaan in Nieuwkoop, in de richting van de fietstunnel naar de wijk Buytewech in Nieuwkoop.

Wethouder Antoinette Ingwersen gaat in op de door de Fietsersbond aangedragen Top 5: “Om ervoor te zorgen dat de gemeente Nieuwkoop ook in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijft, is het afgelopen jaar het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Bevorderen van fietsen is ook onderdeel van het plan. De knelpunten zijn bij ons bekend. Op korte termijn gaan we de fietsoversteek op de Westkanaalweg aanpassen en ook de overige punten hebben onze aandacht.”

Fietersbond

De Fietsersbond is dé belangenbehartiger van 13,5 miljoen fietsers in Nederland en zet zich in voor betere fietspaden, fietsroutes en fietsvoorzieningen. Belangrijk daarbij is dat er zo min mogelijk knelpunten voor fietsers zijn. De bond heeft
daarom in de afgelopen periode een inventarisatie gemaakt van knelpunten in de gemeente.

Bron: Nieuwkoop Nieuws

LEES OOK:
Reflecterende kantmarkering maken fietspaden in Ter Aar en Nieuwkoop veiliger