Terug in de Tijd: Massavergiftiging in Nieuwkoop

Foto ter illustratie. ©Pixabay

In de Nieuwe Apeldoornsche Courant stond op 18 juni 1934 een opmerkelijk artikel over een massavergiftiging in Nieuwkoop.

De tekst in het krantenbericht was als volgt:

Massavergiftiging te Nieuwkoop
©Facebookgroep Noorden: Toen en Nu

Meer dan honderd personen na het nuttigen van ijswafels ziek geworden.

NIEUWKOOP, 18 juni. Gisteren heeft zich in de dorpen Nieuwkoop en Noorden een geval van massavergiftiging voorgedaan. Tal van kinderen en ook vele ouderen leden aan hevige buikpijn, gevolgd door braken en diarrhee, zodat onmiddellijk aan vergiftiging werd gedacht. Er ontstond een ware wedloop naar den dokter te Nieuwkoop, doch deze was afwezig, zoodat telefonisch hulp werd ingeroepen van dr. Naut te Nieuwveen. Deze had onmiddellijk handen vol werk om de aangetaste personen te behandelen.

Hierbij bleek al spoedig, dat alle lijdende personen ziek waren geworden na het nuttigen van ijsco’s van ijsventer B van der W. Naar schatting waren meer dan honderd personen aangetast. Verschillende touristen, die per rijwiel Nieuwkoop passeerden en eveneens een ijsco hadden genuttigd, konden den reis niet voortzetten en bleven onderweg krimpend van de pijn in het gras liggen.

Personen o.a. uit Alphen aan den Rijn die een dagje in Nieuwkoop waren, waren eveneens vergiftigd en moesten per autto naar hun woonplaats worden vervoerd. Beweerd wordt, dat de schuur, waarin v. d. W het ijs bereidde, was afgekeurd. Dit is echter onjuist gebleken.

Hedenmorgen was, voor zover ons bekend, bij geen der aangetasten nog levensgevaar aanwezig. De keuringsdienst van waren te leiden zal heden een onderzoek instellen.

Vervolgbericht

De vergiftiging vond plaats op een zondag. In de week daaropvolgend stond in de krant een vervolgartikeltje:

De ijsco-vergiftiging te Nieuwkoop.

Naar zij informatie is gebleken, zijn thans alle personen, die Zondag nadeelige gevolgen ondervonden van het gebruik van ijsco’s, afkomstig van den ijscoventer van der W. te Nieuwkoop, weer hersteld of zoo goed als hersteld. De oorzaak van de vergiftiging is nog steeds niet vastgesteld.

 

In deze tijd zouden wij waarschijnlijk schrijven ‘Meer dan honderd mensen ziek door eten van ijswafel’. Zouden wij ‘massavergiftiging’ gebruiken, dan zou het natuurlijk wel veel beter gelezen worden.

Bron: Facebookgroep Noorden: Toen en Nu


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?