De situatie waarin we zitten door de corona crisis zorgt bij veel mensen voor stress. Daardoor ontstaan lichamelijke klachten waarbij de Psychosomatische fysiotherapeut kan helpen.

Psychosomatische fysiotherapie (PSF) is een nog niet zo bekend specialisme binnen de fysiotherapie dat zich vooral richt op stress- en spann ings klachten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u klachten heeft als slaapproblemen, lusteloosheid, vermoeidheid, wisselende spier- en gewricht spijn, , benauwdheid, duizeligheid of hoofdpijn.

De PSF helpt bij het bewust worden van de, in het lichaam aanwezige, spanning. Dit is meestal een eerste stap in het leren hoe met deze spanning om te gaan en hoe deze spanning door u te beïnvloeden is.

De PSF help t ook bij aandoeningen zoals chronische pijnklachten, fibromyalgie en depressiviteit. Uit onderzoek blijkt dat het bewegen bij deze aandoeningen zeer belangrijk is maar vaak is juist het weer gaan bewegen het grootste probleem. De PSF is bij uitstek de specialist die daarbij kan helpen.

Mirjam van der Knaap en Denise Kempenaar , beide werkzaam bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen & gezondheid, zijn gespecialiseerd in de PSF . Indien nodig werk en ze ook samen met de huisarts, POH GGZ, psycholoog of maatschappelijk werker om zo tot een optimale behandeling te komen.

Ook in deze corona tijd is PSF behandeling mogelijk; het intakegesprek kan via videobellen plaatsvinden evenals het geven van adviezen en oefeningen. Interesse? Bel ons dan via 0172-575261/603195, of mail naar info@bakkerendevos.nl Meer informatie over PSF leest u op https://www.bakkerendevos.nl/fysiotherapie/specialisaties/geregistreerde- specialisaties/psychosomatische-fysiotherapie