Stedenbouwkundig plan Lindelaan in te zien

De huidige situatie met het voormalige Ashram College. ©Google Maps

Aan de Lindelaan in Nieuwkoop staat het voormalige schoolgebouw van het Ashram College met bijbehorende gymzaal. De school heeft inmiddels een nieuw onderkomen gevonden aan de Achterweg. Omdat er veel behoefte is aan betaalbare (huur)woningen bestaat de wens om op de voormalige schoollocatie appartementen te realiseren. Er kunnen maximaal 65 appartementen gebouwd worden.

LEES OOK:
Woningbouw op voormalige Ashram locatie

Het bestemmingsplan laat woningbouw niet toe op deze locatie. Daarom moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad. De eerste stap hiervoor is de vaststelling van het voorontwerp bestemmingsplan en de stedenbouwkundige visie en regels met uitgangspunten en aandachtspunten voor de locatie.

Het plan en de stukken (waaronder een stedenbouwkundig plan) liggen tot donderdag 24 juni ter inzage. Ze zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (klik op Plannaam of -Nummer en type ‘Lindenlaan Nieuwkoop’) of fysiek in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis op het Teylersplein in Nieuwveen. Hiervoor is geen afspraak nodig. Toelichting op de stukken is te krijgen bij medewerkers van het Omgevingsloket. Hiervoor is het wel nodig een afspraak te maken, via telefoonnummer 14 0172.

Inspraak

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een inspraakreactie inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop. Dit kan schriftelijk naar het adres Postbus 1, 2460 AA Ter Aar en via info@nieuwkoop.nl. Vermeld als onderwerp ‘Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Lindelaan’ en je adresgegevens.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?