Lionsclub Nieuwkoop verzorgde eind maart een sponsorloop voor Oekraïne. De loop leverde  10.752 euro op.

Deelnemen kostte een tientje, daarbij konden deelnemers zich laten sponsoren. Ondanks het koude weer, was het gezellig druk bij de start. Door deelnemers en toeschouwers werden de collectebussen op het plein gevuld. Uiteindelijk bleek hier 2.368 euro in te zijn gedaan. De rest, 8.384 euro, kwam van sponsors.

Voor wie de loop heeft gemist en nog wil bijdragen, het banknummer van de Nieuwkoopse Lions is NL77 ABNA 0483 7675 65, ten name van Lionsclub Nieuwkoop EO, onder vermelding van NSO.