Samen Beter Nieuwkoop wil voorrang eigen inwoners op nieuwbouwwoningen

Een nieuwbouwstraat met huurwoningen in Ter Aar. ©Samen Beter Nieuwkoop

Hoe hoog het bouwtempo ook is, voorlopig blijft het ‘dweilen met de kraan open’. Het vinden van een betaalbare huur- of koopwoning is bijna onmogelijk. Voor de sociale huurwoningen zetten de woningstichtingen maatwerk in. Daarmee komt een deel van de woningen met voorrang terecht bij inwoners van gemeente Nieuwkoop. Iets soortgelijks wil Samen Beter Nieuwkoop ook voor goedkope koop- en middeldure koop- en huurwoningen.

Samen Beter Nieuwkoop heeft in de laatste raadsvergadering voorgesteld om per project afspraken te maken met bouwers, ontwikkelaars en beleggers. Zo kan gedurende bijvoorbeeld de eerste drie maanden van het te koop en te huur aanbieden van de woningen, voorrang gegeven worden aan bepaalde groepen. Doorstromers, starters uit de gemeente – die nog bij hun ouders in de gemeente wonen of op kamers wonen – en aan mensen die in gemeente Nieuwkoop werken. Een soort voorinschrijving.

Ook heeft Samen Beter Nieuwkoop voorgesteld om voor middeldure huurwoningen een aparte voorrangsregeling in de huisvestingsverordening op te nemen. “Door slim voorrang te regelen op het nieuwe woningaanbod hebben onze eigen inwoners de grootste kans op het vinden van een woning”, aldus Lizet Keyzers van SBN.

De gemeenteraad nam met meerderheid van de stemmen het voorstel van Samen Beter Nieuwkoop aan. De VVD stemde tegen.

Reactie VVD

Tom de Kleer van VVD Nieuwkoop laat namens zijn partij weten voorstander te zijn van voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouwwoningen. “Wij hebben echter simpelweg – op basis van de adviezen van de huisadvocaat – een ander afweging gemaakt over de meest kansrijke route om dit op zo kort mogelijke termijn te regelen.”


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?