De onderhandelaars van Samen Beter Nieuwkoop (SBN), VVD Nieuwkoop en CDA Nieuwkoop hebben zaterdag 9 april de handschoen opgepakt die informateur, Frans Buijserd, voor hen had klaargelegd. Zij hebben procesafspraken gemaakt om een coalitieakkoord op te stellen.

SBN, VVD en CDA werken de komende tijd in een aantal stappen aan een akkoord met heldere afspraken voor de nieuwe raadsperiode (2022-2026). De processtappen zijn als volgt:

  • Stap 1: Een schets door deze partijen, waarbij thema’s met bijbehorende ambities en opgaven benoemd worden;
  • Stap 2: Suggesties voor wat in de samenleving speelt en de toe te passen bestuursstijl worden ingewonnen bij nieuwe raadsleden en bij, sinds de zomer 2021 benoemde, fractieassistenten;
  • Stap 3: Per thema worden andere inzichten verzameld, onder andere bij de niet formerende partijen (Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie). En waar gewenst de samenleving. Daarmee kunnen zij de uitgangspunten goed verwoorden en de thema’s met mogelijke dilemma’s voor de gemeenteraad uitwerken.
Laatste stap

Tot slot werken SBN, VVD en CDA het geheel uit tot een coalitieakkoord, dat na bespreking in de gemeenteraad, door het nieuw te vormen college vertaald kan worden in een op uitvoering gericht collegeprogramma.

SBN, VVD en CDA vertrouwen op een harmonieuze samenwerking waarbij op zorgvuldige wijze een helder en realistisch coalitieakkoord ontstaat.