Samen Beter wil een mooi groen en gezellig centrum in Ter Aar, met winkels en horeca waar wat te beleven valt voor jong en oud. Waar ruimte is voor betaalbaar wonen voor onze jongeren en doorschuifmogelijkheden voor senioren. De plannen worden op 6 en 22 juni in de gemeenteraad besproken. Samen Beter Nieuwkoop gaat 5 juni tijdens haar fractievergadering graag met je in gesprek. 

De mening van inwoners en ondernemers doet ertoe 

Er is een masterplan gepresenteerd voor het Dorpshart van Ter Aar. Er zijn verschillende momenten geweest, waarop de gemeente (digitaal) inloopmomenten heeft georganiseerd voor inwoners, omwonenden en ondernemers. Dit is een grote en belangrijke ontwikkeling voor Ter Aar. 
Samen Beter Nieuwkoop stelt de leefomgeving centraal, en vindt het belangrijk dat er goed meegedacht kan worden. Ondernemers moeten goed kunnen ondernemen en dichtbij bereikbaar zijn. Ook zijn wij zijn geïnteresseerd in de mening van de inwoners, als bezoeker van het centrum waar ze graag terug willen komen, of als omwonende. Het plan moet goed onderbouwd zijn, met woningbouw, horeca en parkeren op passende locaties.  

Raad beslist over de contouren van de plannen 

De informatie die de gemeente opgehaald heeft tijdens het proces wordt met de raad gedeeld. Op 22 juni neemt de raad een besluit over de plannen. Eerst is er op 6 juni een meningsvormende raadsvergadering waarin de politieke partijen het debat met elkaar aangaan over hoe zij tegen het plan aankijken.  

Samen is altijd Beter 

Er zijn verschillende positieve signalen maar ook zorgen over dit plan. En omdat Samen altijd Beter is,  willen wij als partij graag jóuw mening horen! Op 5 juni heeft Samen Beter Nieuwkoop haar fractievergadering. In deze vergadering is er van 19.30 – 20.30 uur ruimte om aan Samen Beter Nieuwkoop jouw input mee te geven over de plannen voor het Dorpshart Ter Aar.  

Kom jij ook? Laat het ons even weten  

Wij vergaderen op maandagavond 5 juni, 19:30 uur. We zitten bij voetbalvereniging TAVV. Meld je vooraf graag even per mail aan op mariellederomijn@ziggo.nl.