Er zit beweging in centrumplan Nieuwkoop,  waaronder een nieuwe inrichting van het Reghthuysplein. Ines de Ridder heeft bij de behandeling van dit centrumplan namens Samen Beter Nieuwkoop benadrukt dat het binden, boeien en behouden van bestaande ondernemers van groot belang is. “Bouwen aan een levendig centrum met winkels en horeca”, sprak De Ridder.

“Een plek waar iedereen zich thuis voelt, jong en oud.  Waar mooie evenementen worden georganiseerd en waar we wekelijks kunnen genieten van de weekmarkt. Al met al ook een goede basis om jeugd in ons dorp te behouden”, schrijft SBN op haar website.

SBN heeft de wens uitgesproken om bij de inrichting en activiteiten het water meer aandacht te geven, bijvoorbeeld met een steiger zodat een korte wandeling door de haven gelopen kan worden. “Heb jij leuke ideeën voor het Reghthuysplein? Meld je bij de gemeente. We willen met en voor inwoners en ondernemers aan de slag”, nodigt de lokale partij iedereen uit mee te denken.

www.samenbeternieuwkoop.nl

Lees ook: Natuurlijk Nieuwkoop: “Evenementen zorgen voor levendig Nieuwkoops centrum”