Postcoderoosproject bij Van Der Laan in bedrijf

De zonnepanelen op het dak van Van der Laan. ©GC Nieuwkoop

Het zesde postcoderoosproject van Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) is eind juni op het elektriciteitsnetwerk aangesloten en daarmee in bedrijf gesteld. Op het dak van Van Der Laan Groepsvervoer aan de Transportweg in Nieuwkoop zijn 460 zonnepanelen van 375 Wp geplaatst.

Met de zonnepanelen wordt voor veertig deelnemers rond de 142.000 kWh opgewekt, overeenkomstig het gemiddeld jaarverbruik van 55 huishoudens. Naast de 460 zonnepanelen voor GCN zijn er voor Van der Laan zelf 98 zonnepanelen op hetzelfde dak geplaatst en op het dak van de Vakgarage nog eens 120 zonnepanelen. De opbrengst daarvan (ca. 67.000 kWh) is volledig voor eigen gebruik en verdere verduurzaming (elektrificering) van het wagenpark.

Nieuwe regeling

Dit postcoderoosproject is het laatste project van GCN dat nog onder de regeling ‘Verlaagd tarief energiebelasting’ valt. Sinds 1 april is een nieuwe regeling van toepassing: de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.

GCN heeft drie aanvragen voor drie verschillende daken ingediend. Als de Rijksdienst voor Ondernemingen de aanvragen toekent, ontvangt de coöperatie vijftien jaar lang een subsidie van het Rijk, naast de reguliere opbrengst van de opgewekte elektriciteit. Qua totale opbrengsten valt de nieuwe regeling iets minder gunstig uit dan de oude, maar de regeling biedt wel de mogelijkheid om met vreemd vermogen het rendement van een project te verbeteren.

Als bijdrage per participatie/zonnepaneel rekent GCN 100 euro, waarop gedurende vijftien jaar een rendement van 6,6 procent per jaar gemaakt wordt. Ook is de deelname aan de regeling niet meer gekoppeld aan het verbruik van het betreffende huishouden en kan hetzelfde huishouden aan meer projecten tegelijk deelnemen.

Aanmelding nieuwe projecten

Via de website van GCN kunnen geïnteresseerden zich al aanmelden voor de nieuwe projecten. Zodra de beschikking binnen is, worden zij als eerste geïnformeerd en hebben het eerste recht van inschrijving. De drie projecten betreffen locaties aan de Transportweg en de Nijverheidsweg in Nieuwkoop en een locatie in Alphen aan den Rijn. Elk huishouden in de gemeente Nieuwkoop kan meedoen aan de nieuwe regeling. “Ongeacht of je wel of geen zonnepanelen op je eigen dak hebt. En of je een huurhuis of een eigen woning hebt. Door mee te doen, stimuleer je het gebruik van daken voor energieopwekking waardoor ook minder zon op land nodig is”, aldus Piet Melzer van GC Nieuwkoop.

Webinars

GCN geeft via webinars informatie over de voorwaarden van deelname aan de nieuwe regeling. Vragen worden direct online beantwoord.  De sessies zijn gepland op:

• Donderdag 22 juli 20:00 uur
• Donderdag 5 augustus 20:00 uur

Om aan een webinar deel te nemen, kun je je aanmelden via info@gcnieuwkoop.nl met de datum van de sessie. Na aanmelding ontvang je een dag voor het webinar de gegevens voor deelname.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?