In de afgelopen maanden was de Koetshuislocatie voor de bijtjes, binnen niet al te lange tijd moet de eerste paal hier de grond ingaan. ©Nieuwkoop750

Op de plek van het Koetshuis, aan de Dorpsstraat 33 in Nieuwkoop, wil de initiatiefnemer woningbouw realiseren. Het project heeft de naam ‘Koetshuisplantsoen’ gekregen. De locatie, de grond is van gemeente Nieuwkoop, heeft echter nog de bestemming Maatschappelijk; daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig.

De initiatiefnemer wil op de Koetshuisloctie 31 sociale huurwoningen realiseren, die verhuurd gaan worden door Woningstichting Nieuwkoop. Verder zijn aan de Dorpsstraat drie gebouwen voorzien met in totaal achttien appartementen. Aan de zijde van de ringvaart komen dertien rijwoningen voor senioren. Daarnaast wordt de planlocatie opnieuw ingericht ten behoeve van groen, parkeerplaatsen en de ontsluiting van de woningen. De eerdere bebouwing op de planlocatie is inmiddels gesloopt en opgeruimd.

De planlocatie bevindt zich nog binnen de plangrenzen van het ‘Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, eerste herziening’. In dit plan heeft de grond van het plangebied de bestemming ‘Maatschappelijk’. Binnen deze bestemming zijn geen woningen toegestaan. Om het plan dus juridisch-planologisch mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden.

Plan inkijken

Het bestemmingsplan Koetshuisplantsoen in ontwerp en de stukken liggen met ingang van vandaag voor een periode van zes weken ter inzage. De stukken zijn (digitaal) in te zien via deze link en in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Nieuwveen, Teylersplein 1. Open van maandag tot en met woensdag van 8:30 tot 17:00 uur, donderdag van 8:30 tot 17:00 uur en 17:45 tot 20:00 uur en vrijdag van 8:30 tot 13:00 uur. Toelichting op de stukken is te krijgen bij de medewerkers van het Omgevingsloket. Maak hiervoor een afspraak via 14 0172.

Zienswijzen

Een zienswijze op de stukken is in te dienen. De gemeenteraad kan ervoor kiezen na de periode van zes weken om zienswijzen in te dienen, om een hoorzitting te houden. Lees meer over het indienen van zienswijzen en de eventuele hoorzitting via deze link