Cees van der Wel is secretaris van Stikstofcoöperatie Boeren met Perspectief.  

De coöperatie vertegenwoordigt 40 boeren rondom de Nieuwkoopse Plassen. Het idee van deze organisatie is dat de boeren samen investeren in de nieuwste technologie om de stikstofproblematiek aan te pakken. Cees van der Wel gaat in op de stikstofproblematiek en de manier waarop de boeren daarmee om willen gaan.  

Hij doet dat op donderdag 6 oktober vanaf 14.00 uur in het clubgebouw van de scouting , Ladderhaak 4 in Nieuwkoop. De bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners van de dertien kernen van de gemeente Nieuwkoop.  

Wilt U komen, meldt u dan aan door te mailen naar  aanmelden@museumkomdrin.nl of te bellen met  Frits Horstmeier (06 20 46 94 61). 

Een speciale uitnodiging geldt voor wie moeilijk de deur uitkomt. Wilt u komen maar heeft u vervoer binnen de gemeente Nieuwkoop nodig, dan kan Frits daarvoor zorgen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.