Organisaties zonder winstoogmerk uit de gemeente kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente voor collectieve activiteiten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van een gebied, wijk of buurt. De subsidie loopt tot en met 31 december 2024. De subsidie is minimaal  5.000 euro en maximaal 50.000 euro per project. 

Het gaat om initiatieven die in een gebied, wijk of straat: 

  • de overgang van het gebruik van stroom uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie versnellen (energietransitie)
  • een bijdrage leveren aan de aanpassingen aan de veranderingen van het klimaat (klimaatadaptatie)
  • het gebruik van eindproducten als grondstof voor nieuwe producten of materialen stimuleren (circulariteit)
Projecten

De subsidieregeling is voor grootschalige initiatieven/onderzoeken die verschillende ketens/partijen met elkaar verbinden. De activiteiten hebben een maatschappelijke waarde en helpen bij de overgang naar duurzamere vormen van wonen, werken en mobiliteit. “Je kunt denken aan kennisoverdracht, een onderzoek naar bijvoorbeeld de mogelijkheden om op een duurzamere manier te bouwen of naar het efficiënt benutten van restwarmte op een bedrijventerrein”, legt de gemeente uit.

Het totale subsidiebedrag is 100.000 euro. De voorwaarden van de subsidie staan in de regeling beschreven en zijn samen met het aanvraagformulier op www.duurzaam-nieuwkoop.nl/subsidies te vinden. Vragen over de regeling kunnen gesteld worden via duurzaam@nieuwkoop.nl

De subsidieregeling draagt bij aan de doelen zoals omschreven in het Beleidskader Duurzaamheid Gemeente Nieuwkoop.