De oude bebouwing aan de Lindelaan is nog niet gesloopt. ©Google Maps

Op de plek van het voormalige Ashram College aan de Lindelaan in Nieuwkoop komen nieuwbouwappartementen. De locatie heeft echter nog de bestemming ‘maatschappelijk’, dit moet woonbestemming worden.

LEES OOK: 
Woningbouw op voormalige Ashram locatie

Het plangebied – waar voorheen een middelbare school en een gymzaal zaten – komt in aanmerking voor herontwikkeling naar nieuwbouwappartementen. Op de planning staan 65 appartementen. De bestemming is nu nog maatschappelijk en moet woonbestemming worden, maar het bestemmingsplan Lindelaan in ontwerp ligt wel al ter inzage.

Sinds het nieuwe Ashram College – aan de overkant van de Lindelaan – in gebruik is genomen, staat de oude bebouwing leeg. De locatie komt in aanmerking voor herontwikkeling naar nieuwbouwappartementen. Er is grote behoefte aan betaalbare (huur)appartementen.

Plan inkijken

Het bestemmingsplan Lindelaan in ontwerp en de stukken liggen met ingang van 4 november voor een periode van zes weken ter inzage. De stukken zijn (digitaal) in te zien via deze link en in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Nieuwveen, Teylersplein 1. Open van maandag tot en met woensdag van 8:30 tot 17:00 uur, donderdag van 8:30 tot 17:00 uur en 17:45 tot 20:00 uur en vrijdag van 8:30 tot 13:00 uur. Toelichting op de stukken is te krijgen bij de medewerkers van het Omgevingsloket. Maak hiervoor een afspraak via 14 0172.

Zienswijzen

Een zienswijze op de stukken is in te dienen. De gemeenteraad kan ervoor kiezen na de periode van zes weken om zienswijzen in te dienen, om een hoorzitting te houden. Lees meer over het indienen van zienswijzen en de eventuele hoorzitting via deze link