Een aantal iepen aan de Karhaak is door de storm en wat hulp van de gemeente, verdwenen. ©Bianca de Lange

De storm Eunice heeft ook in Nieuwkoop flink huisgehouden; aan de Karhaak zijn drie van de zes grote iepen verdwenen. Eén is omgewaaid tijdens de storm en de andere twee bomen stonden op omvallen, waardoor de gemeente besloot deze ook te verwijderen. Buurtbewoner Rob Couveld wees de gemeente Nieuwkoop in 2021 al op de slechte staat van de iepen.

Eén van de slachtoffers van storm Eunice. ©Bianca Jalink

In maart 2021 maakte Rob Couveld melding bij de Gemeente Nieuwkoop en uitte zijn zorgen over de bomen. “Vervolgens heb ik meerdere keren contact gehad met de gemeente”, vertelt hij. “Zij gaf aan dat de bomen al op de lijst stonden voor een keuring in 2021.” Na deze keuring heeft Couveld een terugkoppeling. “De bomen waren door een specialist gezond verklaard.”

Wijzigen norm

Couveld vindt dat de gemeente vooruit moet lopen op de veranderende weersomstandigheden. “De bomen zijn volgens een bepaalde norm gezond verklaard, vervolgens zijn drie van de zes gezonde bomen omgewaaid. Wordt het dan niet tijd om deze norm te veranderen?”, vraagt hij zich af. Momenteel heeft de rest van de bomen geen blad, bij toekomstige (zomer)stormen zijn de bomen dus nog groter. “Ik houd mijn hart vast voor de overgebleven bomen.”

De gemeente Nieuwkoop laat in een reactie weten dat twee bewoners een melding hebben gemaakt over de bomen. Waarvan één melding over schaduw op zonnepanelen en één over de veiligheid. “Alle gemeentelijke bomen worden minimaal eens in de drie jaar gecontroleerd op veiligheid”, legt de gemeente uit. “Dit gebeurt door een extern bureau. Daaruit volgen eventuele vervolgacties én er wordt bepaald binnen welke termijn deze uitgevoerd moeten worden.”

“Omwaaien soms onvermijdelijk”

Bij het keuren van de bomen wordt, volgens de gemeente, ook rekening gehouden met de veranderende weersomstandigheden. “Bij de VTA-controle (de controle door het externe bureau, red.) wordt ook het risico op windworp – het omwaaien van een boom met wortel en al – beoordeeld. Een boom moet tegen een stootje kunnen, maar het is onvermijdelijk dat er tijdens een heftige storm bomen omwaaien.”