De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in gemeente Nieuwkoop is op 12 februari door de lijsttrekkers van de Nieuwkoopse partijen ‘geopend’. Maar de StemWijzer is offline gehaald toen bleek dat Samen Beter Nieuwkoop nadien haar antwoorden op 7 van de 29 stellingen heeft aangepast. De overige partijen vinden dit niet kunnen, schrijft AD Groene Hart.

ProDemos maakt voor deelnemende gemeenten een StemWijzer op maat. Hiervoor werkt de redactie samen met alle politieke partijen die in een gemeente meedoen, vaak ook met de griffie. In een workshop met de partijen bespreekt zij wat de belangrijkste onderwerpen in een gemeente zijn. En de StemWijzer-redactie leest alle verkiezingsprogramma’s. Op basis van alle informatie maakt Prodemos een groslijst met zestig stellingen die aan de partijen worden voorgelegd. Deze geven aan of ze het eens of oneens zijn met de stelling of een neutrale positie innemen. Vooral de stellingen waarover partijen duidelijk van mening verschillen, komen in de StemWijzer. Uiteindelijk ontstaat een lijst van maximaal dertig stellingen die in de StemWijzer worden opgenomen. (bron stemwijzer.nl)

Noodprocedure

Samen Beter Nieuwkoop heeft om de aanpassingen gevraagd toen zij na het online komen van de StemWijzer constateerde dat haar standpunten in de StemWijzer onvoldoende overeenkwamen met haar partijprogramma, stelt Ines de Ridder van Samen Beter Nieuwkoop. “Daarom zochten wij contact. Prodemos heeft in zulke gevallen een noodprocedure. Daarmee konden wij op enkele punten de standpunten en antwoorden goed in lijn brengen met ons programma. Prodemos bewaakt hierbij de democratische gevolgen voor de kiezer en de andere partijen. Na toetsing keurde zij enkele wijzigingen goed.”

Transparant

De Ridder weerlegt dat SBN haar standpunten aanpaste op standpunten van de andere partijen. “Samen Beter Nieuwkoop heeft haar eigen standpunten goed laten aansluiten bij haar eigen verkiezingsprogramma. Een proces dat Prodemos bewaakte. De aanpassingen komen, alles nagelezen te hebben, veelal niet in de buurt van de andere partijen.”

Verder geeft De Ridder aan dat Prodemos, volgens de regels van de noodprocedure, alle partijen transparant geïnformeerd heeft over de aanpassingen. “Het verbaast ons dat de overige partijen – voordat het hoor en wederhoor werd afgerond – voorbarige conclusies trekken en hiermee het democratische proces ontkrachten. Prodemos zag erop toe dat het proces op correcte wijze werd uitgevoerd.”

VERVOLGARTIKEL:
Samen Beter Nieuwkoop biedt excuses aan: StemWijzer in originele staat terug op web

Het artikel op het AD Groene Hart is te lezen via deze link.