De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft een brief gestuurd naar de kabinetsinformateurs Remkes en Koolmees. Zij uit met deze brief haar grote zorgen over geluidshinder en milieuvervuiling die ontstaat door de forse groei van Schiphol.

De brief stelde de raad op in navolging van de Vereniging Vlieghinder Nieuwkoop en op initiatief van Natuurlijk Nieuwkoop. “De geluidshinder is de laatste jaren sterk toegenomen door toenemend gebruik van de Aalsmeerbaan, waardoor gebieden ten zuiden van Schiphol met extra hinder worden geconfronteerd”, schrijft Berry Dors op de website van Natuurlijk Nieuwkoop.

Verder wijst de gemeenteraad met de brief erop dat de luchtvaart verantwoordelijk is voor een flink aandeel in de klimaatproblematiek en voor knelpunten met betrekking tot stikstof, ultra-fijnstof, veiligheid en woningbouw. De raad is van mening dat het Rijk een betere belangenafweging moet maken bij het vaststellen van het kader voor de ontwikkeling van Schiphol. In de ontwerp ‘Luchtvaartnota’ komt 77 keer het woord groei voor. De beperkte ruimte moet worden ingevuld met voldoende respect voor de leefomgeving, naast andere belangen.”

“Een vliegverbod voor een groter deel van de nacht” – Gemeenteraad Nieuwkoop

Tot slot is in de brief opgenomen dat het regime van nachtvluchten moet worden aangepast. “Er moet een vliegverbod komen gedurende een groter deel van de nacht.”

Bron: NatuurlijkNieuwkoop.nl