Schiphol brengt veel werkgelegenheid met zich mee en is van groot belang voor onze economie. Een goede balans tussen de ruimte die Schiphol vraagt en een goed leefklimaat voor de inwoners is belangrijk. Samen Beter Nieuwkoop is al sinds haar oprichting betrokken bij de invloed van de luchtvaart en Schiphol op de leefbaarheid in onze dorpen.

Onze wethouder en kandidaat-raadslid Guus Elkhuizen zet zich hier voor de volle 100% voor in. Meest recente succes is het Nieuwkoopse burgerinitiatief waarbij inwoners in het Groene Hart zelf het geluid van vliegverkeer van en naar Schiphol meten. Meerdere gemeenten en de provincie hebben hieraan een financiële bijdrage toegezegd.

Guus Elkhuizen heeft een voortrekkersrol vervuld bij een ander opvallend initiatief: ‘Geef Stilte een Stem’. Een petitie in 2018 waarmee inwoners uit het Groene Hart aan konden geven, overlast te ondervinden van het vliegverkeer.

Namens het college van burgemeester en wethouders maakte Guus zich hard voor, juridisch scherp onderbouwde, zienswijzen op de aanvraag voor een natuurvergunning door Schiphol, en op de luchtruimherziening. Daarnaast is hij een warm voorstander van serieus onderzoek en een maatschappelijke kosten baten analyse naar de bouw van een luchthaven op zee.

“Door het de afgelopen tien jaren enorm toegenomen vliegverkeer is er niet alleen meer hinder in onze gemeente, maar zijn ook de bouwmogelijkheden beperkt. Die bouwbeperkingen nemen met de komende nieuwe wet- en regelgeving nog verder toe. Daarom heb ik de Nieuwkoopse politieke partijen opgeroepen hun contacten in het Haagse aan te wenden en hierover in gesprek te gaan. Ik blijf van mening dat een luchthaven op zee serieus onderzoek vraagt.”

Guus Elkhuizen zal zich blijven inzetten voor het dossier Schiphol.

Stem 14, 15 of 16 maart.  Stem Samen Beter – lijst 1. Stem Guus Elkhuizen, nummer 2