René Carlier staat op 2 van lijst 4. ©Natuurlijk Nieuwkoop

Er is een enorm tekort aan woningen. We merken het iedere dag. Woningen die te koop staan, zijn binnen een maand verkocht en vaak boven de vraagprijs. Voor sociale huurwoningen is de wachtlijst meer dan zeven jaar. En voor starters lijkt er helemaal geen kans te zijn op een woning.

Voor Natuurlijk Nieuwkoop is het belangrijk dat we de woningnood krachtig aanpakken.

Wat willen wij anders doen?

Alle politieke partijen zetten in op het versneld bouwen van woningen. Wij ook, maar wel met een socialere insteek dan we bij andere partijen tegenkomen. Wij willen dat in de nieuwe wijken 35% van de nieuwe woningen sociale huurwoningen zijn. Andere partijen houden vast aan 30%.

En we willen dat er in ieder nieuw project veel meer betaalbare koopwoningen worden gebouwd. Door meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen te bouwen, bieden we meer starters, jonge gezinnen en senioren sneller de kans op een woning. Die inschrijftijd voor huurwoningen moet echt omlaag.

Voor senioren willen we aantrekkelijke levensloopbestendige woningen bouwen. Zij kunnen dan doorstromen en de vrijkomende eengezinswoningen komen beschikbaar voor jonge gezinnen.

Inwoners van de gemeente Nieuwkoop en jongeren die weer terug willen komen naar Nieuwkoop hebben voorrang bij het toewijzen van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Wat willen we nog meer anders doen?

Natuurlijk Nieuwkoop wil ruimte geven aan andere woonvormen, zoals Tiny Houses en hofjeswoningen. René Carlier, nummer 2 van Natuurlijk Nieuwkoop, weet dat dit woonvormen zijn waar we nog aan moeten wennen. “Maar ze passen goed in de nieuwe groene en duurzame wijken.”

Natuurlijk Nieuwkoop wil regelen dat er tijdelijke woningen kunnen worden gebouwd op locaties waarvoor de plannen nog ontwikkeld moeten worden of dat leegstaande gebouwen worden omgebouwd tot tijdelijke woningen.

En we willen echt serieus kijken hoe we de huizenprijzen beter in bedwang kunnen houden. Zo hebben we al eerder voorgesteld eens serieus te kijken naar het uitgeven van bouwgrond onder erfpacht. En andere mogelijkheden, bijvoorbeeld woningcorporaties ook wat meer duurdere huurwoningen te laten bouwen.

René stelt dat inwoners betrokken moeten worden bij het ontwikkelen van de plannen: “Natuurlijk Nieuwkoop vindt het mee laten denken van inwoners bij het ontwikkelen van de bouwplannen zeer belangrijk.”

Dat is goed gelukt bij het Centrumplan van Nieuwveen, Buytewech-Noord in Nieuwkoop en Vivero in Langeraar. Alle reden om de kennis van inwoners over hun eigen omgeving te benutten.

“Samen weten en kunnen we zo veel méér. Denk mee!”