Kees Hagenaars, raadslid van Natuurlijk Nieuwkoop, stelde in januari schriftelijke vragen aan het college over de stand van zaken rond de ventilatie in Nieuwkoopse schoolgebouwen. Hij concludeert dat het college van gemeente Nieuwkoop dit samen met schoolbesturen goed en serieus heeft opgepakt.

Hagenaars stelde de vragen mede naar aanleiding van publicaties in het AD waaruit blijkt dat hier in heel Nederland, met name door gemeenten, te weinig actie op wordt ondernomen.

EERDER:
Natuurlijk Nieuwkoop stelt vragen over ventilatieproblemen in schoolgebouwen

Op 8 februari antwoordde het college dat zij contact had met alle Nieuwkoopse scholen over dit onderwerp en bekend is met het gegeven dat slechts dertig procent van de te maken kosten voor het aanbrengen van ventilatiesystemen wordt vergoed door het Rijk.

Het college gaf verder aan dat schoolbesturen inmiddels onderzoeken hebben gedaan naar de kwaliteit van de ventilatie of daarmee bezig zijn. Gemeente en schoolbesturen hebben daarover veelvuldig contact met elkaar.

Metingen

Mechanische ventilatie ontbreekt alleen nog bij de basisscholen Aeresteijn in Langeraar en De Veenvogel in Nieuwveen. Er zijn inmiddels metingen geweest in beide gebouwen en de resultaten daarvan zijn voorgelegd aan ‘Kenniscentrum Ruimte OK’ voor advies. Met dat advies gaan gemeente en het schoolbestuur van WIJdevenen  met elkaar in gesprek.

Op de vraag van Hagenaars of scholen met een mechanische ventilatie ook coronaproof kunnen ventileren, is nog geen antwoord mogelijk. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan. Nog niet alle resultaten zijn bekend. Al wel is duidelijk dat de ventilatiesystemen  van het Ashram College Nieuwkoop en De Meent in Woerdense Verlaat op orde zijn. De ventilatie in de nieuwe IKC ’s in Ter Aar en Zevenhoven zijn installatietechnisch coronaproof ingesteld. De gebouwen MFA Buytewech in Nieuwkoop en de Antoniusschool in Noorden zijn in het onderzoek van WIJdevenen meegenomen. De resultaten liggen voor advies bij het ‘Kenniscentrum Ruimte OK’.

Regie

Hagenaars wilde verder weten of het college bereid is de regie te nemen bij de aanpak van de ventilatieproblemen. Het college vindt het logischer als de regie bij de schoolbesturen blijft liggen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor onderhoud en exploitatie van de schoolgebouwen en zij daardoor ook de meeste kennis in huis hebben.

Wel geeft het college aan zeker bereid te zijn om vanuit de gemeente de schoolbesturen, waar mogelijk, te ondersteunen bij de aanpak en in gezamenlijkheid naar oplossingen te zoeken.

Hagenaars is blij met de onderzoeken en de wijze waarop het college deze problematiek samen met de schoolbesturen oppakt. Zeker ook, omdat er nog heel veel gemeenten zijn, zo bleek uit diverse onderzoeken, die hun verantwoordelijkheid hiervoor niet serieus nemen. Zij schuiven dit probleem, vanwege de hoge kosten, op de lange baan wat ten koste gaat van de gezondheid van kinderen.