Bas Oostwouder is fractie-assistent van Natuurlijk Nieuwkoop en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. ©Natuurlijk Nieuwkoop

Bas Oostwouder is sinds 2016 fractie-assistent van Natuurlijk Nieuwkoop. Bas komt uit een rood nest. Die idealen vormen voor hem de basis. Samen wat moois maken van onze dorpen, waarin iedereen zich kan ontwikkelen: iedereen moet kunnen meedenken, meeleven en meedoen. En dat doet hij binnen Natuurlijk Nieuwkoop.

Deze verkiezingen staat Bas Oostwouder op plaats 3 van lijst 4.

Energietransitie

“De komende periode ga ik mij onder andere inzetten op de energietransitie. Ik wil dat alle inwoners en bedrijven mee kunnen doen om het klimaatvraagstuk op te lossen”, aldus Bas.

Dat gaat deze periode steeds concreter worden voor onze inwoners. Het belangrijkste vindt hij dat ook de inwoners die het misschien iets minder makkelijk hebben ook mee kunnen gaan doen. “Iedereen moet mee kunnen doen. Er wordt ook wel veel van inwoners verwacht, terwijl niet iedereen erbij stilstaat wat dat kan betekenen.”

Een heel belangrijk punt is het zorgen voor een lager verbruik van energie. Of dat nou gas of elektriciteit is. Alles wat je niet gebruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden.

Veel inwoners zijn zich bewust van het energielabel van hun woning. Dat heeft een effect op de waarde van de woning. Er zijn nog best veel woningen met een te hoog energieverbruik. Huiseigenaren kunnen daar vaak zelf het nodige aan doen. Maar voor mensen met een huurwoning ligt dat toch anders.

“Energiekosten van huurwoningen moeten betaalbaar blijven”– Bas Oostwouder, Natuurlijk Nieuwkoop

We moeten er samen met de woningcorporaties voor zorgen dat hun woningbestand zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk geïsoleerd wordt. Dat is goed voor de samenleving. Maar ook voor de huurder. In deze tijd van ontploffende energiekosten kan dat ook zeker helpen. In de prestatieafspraken met de woningcorporaties gaan we daar scherpere afspraken over maken.

“De gemeente helpt mee door het beschikbaar stellen van tegoedbonnen om kleine energiebesparende maatregelen te nemen”, zegt Bas. “Deze keer hebben we als partij het initiatief genomen om meer tegoedbonnen voor huurders beschikbaar te stellen. Misschien een kleine geste, maar het zet inwoners wel op een spoor. Ik roep de mensen dan ook op om die bonnen te verzilveren, want het scheelt echt.”

De inzet van energiecoaches wordt door de gemeente ondersteund. “En wat te denken van het Duurzaamheidsloket, waar je met veel vragen over energiegebruik en besparing terecht kunt.”

Een extra uitdaging zijn de huurwoningen van Vestia in de kernen Nieuwveen, Zevenhoven en Noordeinde. “Vestia doet al jaren weinig tot niets aan onderhoud en zeker niet aan verduurzaming. Dat is heel slecht voor de huurders. Daar moeten we echt tot maatregelen komen. Want het wordt alleen maar slechter.”

Energie duurzaam opwekken

Maar ook aan de opwek-kant moet hard gewerkt worden. Daarbij moeten we ons beseffen dat we in een bijzonder gebied wonen. Druk en vol. Maar ook met prachtige natuur. En dat je daar zorgvuldig mee moet omgaan. En als er plannen gemaakt worden voor duurzame opwek van energie moeten we eerst zorgen dat alle grote daken vol liggen met zonnepanelen. En voor verdergaande plannen zullen we de komende periode intensief overleggen met inwoners, bedrijven en organisaties om de goede besluiten te kunnen nemen. De gemeente Nieuwkoop zelf moet overigens ook het goede voorbeeld geven: waar mogelijk verduurzamen en zeker op alle daken zonnepanelen leggen.

Kortom, Bas voelt zich betrokken bij alle kernen van onze mooie gemeente en wil ervoor zorgen dat we trots op onze dorpen kunnen blijven. Daarvoor wil hij zich met heel veel energie inzetten.