Nieuwkoop on the Move in september

Na maandenlang binnen zitten en beperkingen gaat het langzaam terug naar normaal. Het college van B&W van gemeente Nieuwkoop hoopt dat in september weer heel veel kan. “Onder het motto ‘Nieuwkoop Herstelt’ willen we vanaf september initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen en stimuleren.”

Het college geeft op de gemeentelijke website aan dat zij merkt dat inwoners elkaar onderling hebben gemist. “Tijd om weer verbinding te zoeken met elkaar en te laten zien wat de kracht is van onze samenleving. Daarbij spelen clubs en verenigingen een cruciale rol.”

On the Move

Met ‘Nieuwkoop on the Move’ wil de gemeente de hele maand september aandacht besteden aan bewegen, gezondheid, ontmoeten en verbinden voor jong en oud. “Wij zouden het mooi vinden als in september in iedere kern rondom dit thema kleinschalige activiteiten worden georganiseerd. Een mooi moment om je sportclub/vereniging extra te presenteren, de leden opnieuw te binden en daar waar mogelijk nieuwe leden te werven.”

Daarom is aan sportclubs en verenigingen in de gemeente een brief verzonden met de vraag of zij hieraan willen meewerken en welke activiteiten zij willen organiseren. Verenigingen kunnen hier tot 21 juni op reageren.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?