Nieuwkoop heeft coronasneltestlocatie voor medewerkers onderwijs en kinderopvang

De sneltest meet of iemand positief is op corona. ©Rob van Dullemen

Vandaag is een sneltestlocatie geopend in scholencomplex Buytewech in Nieuwkoop. Bij de BSO aan de Ladderhaak kunnen álle medewerkers van het primair- en voortgezet onderwijs én kinderopvang die werken in gemeente Nieuwkoop zich laten testen. Scholen en kinderopvanglocaties ontvangen een bericht van GGD Hollands Midden.

Eerder opende de GGD Hollands Midden sneltestlocaties op scholen in onder andere de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Leiden en Waddinxveen.

“GGD Hollands Midden vindt het belangrijk om medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang de mogelijkheid te bieden om dichtbij, snel en betrouwbaar getest te kunnen worden op corona om zo verspreiding van het virus te voorkomen”, laat GGD Hollands Midden weten.

Medewerkers kunnen zich zonder afspraak en voor aanvang van de werkdag op deze locaties laten testen. Al vanaf 7:10 uur zijn zij welkom (tot 7:40 uur). Als zij in quarantaine zitten, kunnen zij zich hier alleen op of na dag vijf laten testen. De GGD gebruikt een antigeensneltest, zodat de uitslag na vijftien minuten bekend is.

Ervaring met sneltesten

GGD Hollands Midden heeft al langere tijd positieve ervaring met sneltesten. De mogelijkheid voor onderwijs- en de kinderopvangpersoneel om een sneltest te doen op afspraak kan op de reguliere GGD-testlocaties in Leiden en Gouda. “Nu bieden we de sneltest ook dichter bij de doelgroep aan én voor aanvang van de werkdag.”

GGD HM gelooft in de inzet van sneltesten. “Nu de scholen en kinderopvangcentra weer geopend zijn, staan onderwijs- en pedagogisch medewerkers regelmatig voor een dilemma: ‘Mijn klachten kunnen passen bij corona. Ik blijf thuis en laat mij testen, want ik wil geen risico nemen. Het gevolg is dat mijn klas geen leraar heeft vandaag en misschien ook morgen, want de uitslag heb ik niet meteen.’ Het doel is dan ook door sneltesten direct duidelijkheid te geven en de verspreiding van het virus te voorkomen. Daarmee dragen we bij aan de continuïteit van het onderwijs en de kinderopvang en hopen we rust te brengen bij ouders en medewerkers.”


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?