Onbebouwde polder, ter illustratie

Aan de noordrand van Nieuwkoop, voorbij park Buytewech, zal gemeente Nieuwkoop starten met de ontwikkeling van het woningbouwproject Buytewech-Noord. In deze nieuwe woonwijk is plaats voor z’n 290 nieuwe woningen. Buytewech-Noord biedt antwoord op de grote vraag naar meer nieuwe woningen in de gemeente. De afgelopen jaren zijn veel Nieuwkopers vertrokken naar omliggende gemeenten, hoewel zij liever in Nieuwkoop hadden blijven wonen. 

Naar aanleiding van tien verschillende sessies met toekomstige bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden in Buytewech-Noord, heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop 12 juli j.l. het vlekkenplan ‘Polder’ vastgesteld: hiermee is het advies op basis van de uitkomsten van deze sessies overgenomen.

Voor het woningbouwproject zijn diverse hoge ambities omtrent duurzaamheid vastgelegd. Volgens het college van B&W was de volgende stap dan ook het uitwerken van het vlekkenplan en de duurzaamheidsamibities tot een ‘integraal stedenbouwkundig plan’. Zowel de woningtypes als de buitenruimte inrichting werden verwerkt in het stedenbouwkundig plan. Het gekozen vlekkenplan ‘Polder’ was het uitgangspunt voor dit plan.

Lees ook: Dorpsplein Noorden wordt veiliger, aantrekkelijker en bruikbaarder

Door de opzet van het vlekkenplan zijn er ‘kleine eilandjes’ ontstaan en blijven er ‘duidelijke zichtlijnen’ vanuit de bestaande wijken naar het open polderlandschap. Doordat Park Buytewech groter zal worden ten opzichte van het huidige park, wordt er een natuurlijke uitstraling gecreëerd: “Park Buytewech wordt ten opzichte van het huidige park groter, zodat we een natuurlijke uitstraling met veel ruimte voor natuur en biodiversiteit creëren. Op deze manier zetten we al een stap in de goede richting met betrekking tot duurzaam wonen“, aldus Gemeente Nieuwkoop op de website Wonininnieuwkoop.nl.