Op de voormalige Koetshuis-locatie bouwt Woning Stichting Nieuwkoop (WSN) 31 huurwoningen voor kleine huishoudens. Het bouwproject draagt de naam Koetshuisplantsoen. Inmiddels heeft WSN een architect gevonden.

Aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop stond tot 2021 verzorgingscentrum Het Koetshuis. Woningstichting Nieuwkoop besloot het pand te slopen om nieuwe huurwoningen te kunnen bouwen. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor kleine huishoudens, zoals starters en senioren.

©wst-nieuwkoop.nl

Begin 2021 heeft de sloopaannemer de Koetshuislocatie leeg en vlak opgeleverd. Momenteel werkt WSN aan de nieuwbouwplannen. Op deze vrije plek in het centrum van Nieuwkoop komen 31 stijlvolle starters- en seniorenwoningen, passend in de omgeving van de Nieuwkoopse Plassen.

De woningen moeten nog ontworpen worden. Voor deze ontwerpen heeft WSN in juni input gevraagd aan omwonenden en geïnteresseerden voor het beeldkwaliteitsplan. Dit plan bepaalt de architectuur van de toekomstige bebouwing. Alle reacties zijn verwerkt in een nieuw stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan. Dit plan is op 8 december aan de deelnemers van het participatietraject en andere belangstellenden gepresenteerd. Het stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan van 2 december is te bekijken via deze link.

Drie villa’s

Het Koetshuisplantsoen bestaat uit drie ‘villa’s’ met ieder vijf appartementen en daarnaast negen laagbouwwoningen en een ‘bruggebouw’ met zeven appartementen. Zeventien woningen zijn voor senioren, veertien voor starters.

LEES OOK:
Plannen Koetshuisplantsoen krijgen vorm: wijziging bestemmingsplan nodig

De planning

Het nieuwe bestemmingsplan is op 4 november ter inzage gelegd en wordt in februari in de gemeenteraad behandeld. Het zal nog enige jaren duren voordat de woningen gereed zijn voor bewoning. De woningen in het Koetshuisplantsoen worden naar verwachting in het najaar van 2022 toegewezen via Huren in Holland Rijnland. Op de website Huren in Holland Rijnland kun je je (alvast) inschrijven voor een nieuwbouwwoning. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans je maakt op een woning.

Architect

Marco Bruijnes Architecten gaat het bouwplan ontwerpen voor het Koetshuisplantsoen. Hij maakt het ontwerp aan de hand van het gepresenteerde stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan.

WSN is blij met Bruijnes Architecten. “Zij kennen als Nieuwkoops architectenbureau als geen ander de structuur en beeldtaal van ons mooie dorp”, vertelt Caroline Nolet van WSN, “Daarmee zijn wij goed in staat om voor het Koetshuisplantsoen een prachtig bouwplan te ontwerpen.”

Bron: www.wst-nieuwkoop.nl