Eén van de doelen van de nieuwe stichting is schoon drinkwater voor de inwoners van Malawi. ©Stichtingondersteuningpositieveacties.nl

Om het ontwikkelingswerk van Fabienne Kozel en haar man in Malawi te steunen heeft Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart de actie ‘GSM: Geef Steun aan Malawi’ opgezet. Sinds vorige week is, door het succes van deze actie, een stichting opgericht: Stichting Ondersteuning Positieve Acties.

Met de actie ‘GSM’ wilde de organisatie zoveel mogelijk GSM’s inzamelen. Het doel van duizend mobiele telefoons komt aardig in zicht. Meer dan de helft van dat aantal is al naar Malawi verzonden.

Na de opstart van de GSM-actie begonnen de initiatiefnemers met de actie ‘Spullen voor Malawi’. Zij zamelen waardevolle spullen in en verkopen deze. De opbrengst wordt gebruikt om de projecten in Malawi te bekostigen. Ook deze actie is de 1000 euro al gepasseerd. “Met de spullen die wij nog niet hebben verkocht, verwachten wij een veelvoud van dit bedrag te krijgen”, weet één van de kartrekkers, Ruud Snoeker. “Bovendien hebben wij door schenkingen ook nog een bedrag van ruim 1200 euro ontvangen.”

ANBI-status

De volgende stap was het creëren van een stichting met ANBI-status. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kan een beroep worden gedaan op Goede Doelen Fondsen en vermogende particulieren. Deze laatste groep kan haar schenkingen – gedeeltelijk – fiscaal aftrekken van haar inkomen.

De nieuw opgerichte stichting heet ‘Stichting Ondersteuning Positieve Acties’ en is gericht op ontwikkelingssamenwerking. Meer over de nieuwe stichting is te lezen op www.stichtingondersteuningpositieveacties.nl. Informatie over het project of de stichting is ook te krijgen bij Ruud Snoeker via 06-11381949 en r.snoeker@ xs4all.nl.