Natuurlijk Nieuwkoop: “Evenementen zorgen voor levendig Nieuwkoops centrum”

Het Reghthuysplein. Foto: Anke Steffers

Het college heeft met veel partijen om de tafel gezeten om het centrumplan voor Nieuwkoop op te stellen. Dit plan is donderdag 4 februari door de gemeenteraad besproken. Natuurlijk Nieuwkoop diende een motie in om te onderzoeken of de slagingskans van het plan, waar zij achter staat, versterkt wordt als werkervaringsplaatsen het project ondersteunen. 

Het centrumplan richt zich op drie onderdelen; het centraliseren van winkels (compacter maken van het centrum), het herinrichten van het Reghthuysplein zodat er meer zitgelegenheid op het plein komt en zorgen voor evenementen en activiteiten waardoor de inwoners met plezier naar het centrum komen. Het plan bestaat uit een beperkt aantal projecten dat in korte tijd wordt uitgevoerd.

Natuurlijk Nieuwkoop staat achter deze aanpak. De beperkte omvang maakt het overzichtelijk en de kans van slagen groot. Het zet de beweging in gang die nodig is.

Leefbaar en veilig

“We moeten ons als gemeente blijven inzetten voor een leefbaar, veilig, aantrekkelijk en gezellig centrum. Dat geldt voor alle kernen. Nu Nieuwkoop. Later dit jaar Ter Aar en nog later dit jaar Langeraar en Nieuwveen bij de plannen voor het IKC en het centrumplan Nieuwveen”, vindt Natuurlijk Nieuwkoop.

Om de activiteiten te regelen, wordt ingezet op initiatieven van onder andere het Event Center, de ondernemers en de nog te vormen Kunstcommissie. Voor een groot deel wordt dit door initiatieven van vrijwilligers ingevuld. Natuurlijk Nieuwkoop gelooft daar sterk in.

René Carlier, raadslid Natuurlijk Nieuwkoop: “Natuurlijk Nieuwkoop ziet de activiteiten en evenementen als een belangrijk component voor het slagen van het centrumplan. Een mooi plein en een compacte winkelstraat is onvoldoende om het centrum de zitkamer van Nieuwkoop te maken. De organisaties die zich richten op evenementen en activiteiten verdienen de steun van de gemeentelijke organisatie.”

Versterken slagingskans

Natuurlijk Nieuwkoop heeft daarom de motie ‘Versterken slagingskans centrumplan Nieuwkoop’ ingediend om te onderzoeken of die ondersteuning kan worden geregeld vanuit een project van werkervaringsplaatsen. “We slaan hiermee twee vliegen in één klap. De evenementenbranche en recreatie & toerisme ligt door corona volledig stil. Dat heeft gevolgen voor jongeren die de opleiding eventmanagement of recreatie & toerisme binnenkort afronden. Hoe mooi zou het zijn als de gemeente een aantal van hen een werkervaringsplek kan bieden?”

De motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Natuurlijk Nieuwkoop is blij met de steun van de andere partijen.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?