De locatie waar Museum Nieuwkoop zijn plek krijgt. ©Ruud Mooy

Vanuit de kunst- en cultuursector kwamen er al enige tijd weinig positieve berichten. Oorzaak: corona. Maar voor cultuurliefhebbers in de regio Hollands Midden zit er iets moois aan te komen. Verschillende musea in Nieuwkoop onderzoeken sinds begin 2019 de mogelijkheid van intensievere samenwerking die moet leiden tot één alomvattend museum: ‘Museum Nieuwkoop’.

Bert van der Tang is één van de initiatiefnemers van Museum Nieuwkoop. ©Ruud Mooy

Op de voorziene locatie voor dit museum, Noordenseweg 23, het terrein van stichting De Zevensprong waar ook het Oudheidkundig- en Poldermuseum is gevestigd, vertelt Bert van der Tang, voorzitter van dit laatste museum, over de stand van zaken in het proces naar het nieuwe culturele onderkomen: “Begin 2019 kwam een aantal prominente cultuurliefhebbers in de Nieuwkoopse regio op het idee van het vormen van één museum waarin meerdere musea in het gebied zijn opgenomen.

“Het gaat concreet om het Oudheidkundig- en Poldermuseum, het Schaatsen- en Mutsenmuseum en het Smederijmuseum. Het Historisch Genootschap en de gemeente Nieuwkoop werden bij de ontwikkeling betrokken. We verwachten dat Museum Nieuwkoop in het voorjaar van 2022 geopend kan worden.”

Samenvoegingen

Er is een begin gemaakt met de samenvoeging van de verschillende collecties: Het Schaatsen- en Mutsenmuseum in De Hoef van de familie Van Kempen verhuist momenteel naar het nieuwe adres. Het Smederijmuseum verhuist, met het informatieve deel, naar de Noordenseweg. De smederij zelf blijft op het Zuideinde 33.

“Toevoegingen en onderwerpen die het nieuwe museum ongetwijfeld meerwaarde geven, is de grote collectie timmergereedschappen van Henk de Boer en informatie over watergewin, turfsteken en baggeren, landschapsschilderijen (Haagse school) en volksgezondheid, waaronder waarschijnlijk ook corona. De Oude Hollandse Waterlinie draagt eveneens bij aan kennisinhoud.”

Bert van der Tang:
“Het centrale thema van Museum Nieuwkoop is het ontstaan van het landschap”

Alle onderwerpen worden rond het centrale thema van Museum Nieuwkoop gevormd: Het ontstaan van het landschap. “Interactieve activiteiten met name gericht op de jeugd worden, gericht op meerdere onderwerpen, ontwikkeld.”

Organisatie

Het bestuur van Museum Nieuwkoop in oprichting krijgt de volgende samenstelling: voorzitter Frits Paymans, tevens voorzitter van VVV Nieuwkoop; penningmeester Frans Buijserd, oud-burgemeester van gemeente Nieuwkoop en secretaris Trudy Veninga, oud-wethouder gemeente Nieuwkoop. Overige bestuursleden zijn Nicolette Oosterhof, raadslid bij de gemeente, en ondernemer Bert van der Tang.

De politieke en maatschappelijke netwerken van de bestuursleden staan garant voor een optimale belangenbehartiging voor Museum Nieuwkoop. De gemeente heeft toegezegd vijf jaar lang elk jaar 15.000 euro te doneren. Volgens Van der Tang is de verwachting dat Museum Nieuwkoop jaarlijks ongeveer vijfduizend bezoekers zal trekken.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?