Gemeente Nieuwkoop, Het gebeurt nogal eens dat de knie tijdens of na het sporten problemen geeft. Het is dan goed om contact op te nemen met een, in knieproblemen, gespecialiseerde sportfysiotherapeut.  

Uit recent onderzoek blijkt dat bij knieklachten fysiotherapie in de meeste gevallen minstens zo effectief is als operatief ingrijpen. Bij knieproblemen is het dan ook goed om deze klacht eerst te laten beoordelen door één van de knie specialisten van ProMove, bewegen & gezondheid. Afhankelijk van deze beoordeling valt de keuze op behandeling door de sportfysiotherapeut of, indien nodig, orthopedisch advies.   

De sportfysiotherapeuten Kim van der Pijl, Mark de Vos en Tessa van Eijk zijn lid van het Rijnland KnieNetwerk, en kunnen, na het beoordelen van de klacht, indien nodig, contact opnemen met de huisarts voor overleg en verwijzing. Vervolgens nemen ze contact op met de specialisten van het Alrijne ziekenhuis en is het vaak al mogelijk om binnen een week de blessure door de orthopeed te laten beoordelen tijdens de speciale spreekuren voor acute knieblessures. 

In het Alrijne ziekenhuis zijn de wachttijden voor knieoperaties, zoals bijvoorbeeld een voorste kruisband reconstructie, te overzien. Dit is gerealiseerd door specialisatie binnen het Alrijne ziekenhuis met als gevolg dat er meer ruimte gekomen is voor dagbehandelingen op de locatie Leiden. Hierdoor kan de sporter uiteindelijk sneller gaan werken aan het herstel en de terugkeer in de sport of werk. 

Heeft u vragen m.b.t. een knieblessure of wilt u meer weten? Neem dan contact op met ProMove, bewegen & gezondheid. Bel in Nieuwkoop 0172-575261 of Ter Aar 0172-603195, stuur een mail naar info@promove.nu .

U kunt ook het gratis sportspreekuur bezoeken in het Centrum op de dinsdagavond van 18 – 19 uur op de Vijverhof 1 in Nieuwkoop. Wel vragen wij u om vooraf een afspraak te maken.