Nieuwkoop vangt al meer dan honderd gevluchte Oekraïners op. Daarmee voldoet de gemeente aan de onderlinge afspraken die gemeenten hierover maakten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn is blij met de massale steun van de inwoners. ‘Ik zie en hoor dat er veel mooie initiatieven zijn. Dat is hartverwarmend. Het varieert van het beschikbaar stellen van woonruimte, aanbieden van goederen of diensten en ook bij het inrichten van nieuwe opvanglocaties krijgen we vrijwel meteen steun vanuit de buurt.’

Inmiddels zijn er mensen gehuisvest op diverse kleinschalige locaties. In gemeentelijk vastgoed en in locaties vanuit kerkgemeenschappen en Woningstichting Nieuwkoop. Ook particulieren en ondernemers hebben vastgoed beschikbaar gesteld. Nieuwkoop zoekt door naar nieuwe opvanglocaties. Op sommige locaties kunnen mensen zes maanden terecht en het zou best wel eens langer kunnen duren. En als het oorlogsgeweld oplaait, groeit mogelijk de vluchtelingenstroom weer.

Wethouder Guus Elkhuizen hierover: ‘Er wordt gezocht naar ruimte in de regelgeving, waardoor het mogelijk wordt bijvoorbeeld tijdelijke woonruimte te realiseren in gebouwen die daar nu niet geschikt voor zijn. Met onze aanpak onttrekken we geen reguliere woningruimte en we zoeken meteen naar kansen om (tijdelijke) woningen voor onze eigen inwoners te realiseren. We onderzoeken een en ander. De plannen vragen waarschijnlijk om investering. In dat geval zullen we ook de gemeenteraad om goedkeuring vragen.’

Kleinschalig
Nieuwkoop is geen voorstander van grootschalige opvang in enorme accommodaties. ‘Dat levert vaak stress en onrust op voor iedereen. ‘Dankzij onze kleinschalige voorzieningen kunnen we veel mensen een rustig plekje geven. We letten er ook op dat gezinnen of families zoveel mogelijk bij elkaar blijven,’ aldus Robbert-Jan van Duijn.

In die kleinschalige voorzieningen regelen de mensen zelf hun dagelijkse zaken. Gewoon zelfstandig eten koken, wassen, regelen dat de kinderen naar school kunnen en zorgen dat je de over de juiste papieren beschikt. Natuurlijk wijzen wij wel de weg. ’Wekelijks zijn er spreekuren waarop de Oekraïense vluchtelingen terecht kunnen met vragen. Inmiddels zijn er ook mensen met de Oekraïense nationaliteit die voor de gemeente werken of voor de klas staan.

Robbert-Jan van Duijn: ‘We maken meteen gebruik van de aanwezige kennis en kunde om de opvang hier zo goed mogelijk te regelen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’