Op vrijdag 16 december is de kerstbingoavond van Vogelvereniging De Colibrie in het Parochiehuis in Nieuwkoop aan de Dorpsstraat naast de R.K. Kerk, aanvang 20.00 uur. (Parkeren kunt U bij de R.K. Kerk) 

Wij spelen 13 rondes waarvan 2 superrondes, speelt U per ronde met 1 kaartje inclusief consumpties dan kost het u €. 11,50. Speelt u met meer kaarten dan kost het natuurlijk meer. 

Wij als bestuur hopen dat wij ook u kunnen verwelkomen op onze gezellige kerstbingoavond op vrijdag 16 december a.s.